Piatok, 29 Máj 2020

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Verejné obstarávania -- výzvy

1. Vypracovanie projektových a rozpočtových dokumentácií stavieb

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc80 KB

docxPriloha_1_k vyzve_cenova_ponuka.docx19.6 KB

docxPriloha_2_ramcova_dohoda_o_poskytovani_sluzieb.docx33.95 KB

docxPriloha_3_cestne_vyhlasenie.docx22.65 KB

2. Rekonštrukcia budovy zariadenia Lumen - Rekonštrukcia strechy

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc85 KB

docxPriloha_c_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx17.47 KB

docxPriloha_c_2_cestne_vyhlasenie.docx18.8 KB

docxPriloha_c_3_zmluva_o_dielo.docx72.59 KB

xlsxPriloha_c_4_vykaz_vymer.xlsx56.72 KB

 3. Realizácia verejného obstarania na potraviny

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc70 KB

4. Rekonštrukcia areálu zariadenia

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93 KB

docxPriloha_1_cestne_vyhlasenie.docx21.92 KB

docxPriloha_2_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.87 KB

xlsxPriloha_3_vykaz_vymer.xlsx42.35 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx75.97 KB

zipPriloha_5_projektova_dokumentacia.zip824.37 KB

5. Pracovné odevy

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc91 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx23.4 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva_navrh.docx35.79 KB

docxPriloha_3_cestne_vyhlasenie.docx24.22 KB

xlsxPriloha_4_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx15.98 KB

6. Stavebný dozor

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc81.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.77 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.66 KB

7. Varný kotol na plyn

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc85.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx17.93 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.49 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx33.38 KB

8. Zdvíhacia hydraulická stolička

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc91.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.78 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.58 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx35.79 KB

xlsPriloha_4_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls42 KB

9. Posteľné prádlo

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc88.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.84 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.55 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx36.6 KB

xlsxPriloha_4_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx13.52 KB

10. Rekonštrukcia izieb a chodbových priestorov v pavilóne D

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc100 KB

docxPriloha_1_cestne_vyhlasenie.docx20.75 KB

docxPriloha_2_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.99 KB

xlsPriloha_3_vykaz_vymer_lumen.xls638 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx75.16 KB

zipPriloha_5_projektova_dokumentacia.zip3.31 MB

11. Interiérové vybavenie

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96 KB

docxPriloha_1_cast_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.94 KB

docxPriloha_1_cast_2_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.92 KB

docxPriloha_1_cast_3_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.89 KB

docxPriloha_2_cast_1_cestne_vyhlasenie.docx20.55 KB

docxPriloha_2_cast_2_cestne_vyhlasenie.docx20.52 KB

docxPriloha_2_cast_3_cestne_vyhlasenie.docx20.54 KB

docxPriloha_3_cast_1_kupna_zmluva.docx33.31 KB

docxPriloha_3_cast_2_kupna_zmluva.docx34.04 KB

docxPriloha_3_cast_3_kupna_zmluva.docx33.33 KB

xlsPriloha_4_cast_1_rozpocet_poloziek.xls51 KB

xlsPriloha_4_cast_1_rozpocet_poloziek_oprava.xls51 KB

pdfPriloha_4_cast_2_strukturovany_rozpocet_poloziek.pdf1.22 MB

xlsxPriloha_4_cast_3_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx13.67 KB

pdfPriloha_4_cast_4_strukturovany_rozpocet_poloziek.pdf680.42 KB

xlsxPriloha_4_cast_5_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx13.73 KB 

12. Oprava a údržba kúrenia

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.89 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.61 KB

docPriloha_3_zmluva_o_dielo.doc34.5 KB

xlsPriloha_4_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls53.5 KB

13. Výrub stromov

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc83.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.88 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.43 KB

pdfPriloha_3_ziadost_o_vyrub_stromov.pdf428.43 KB

14. Revízie elektrický zariadení a bleskozvodov

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc99 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx23.44 KB

docPriloha_2_ramcova_zmluva.doc47 KB

docxPriloha_3_cestne_vyhlasenie.docx24.24 KB

xlsxPriloha_4_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx15.11 KB

xlsHarmonogram _OP_a_OS_elektrickych_zariadeni_a_bleskozvodov_Lumen.xls45.5 KB 

16. Dodanie zdravotníckeho materiálu a prístrojov

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc86 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.96 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.55 KB

xlsPriloha_3_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls53 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva_navrh.docx35.83 KB

rok 2020

1. OPRAVA PRÍSTREŠKU NAD SCHODISKOM

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.67 KB

docxPriloha_2_zmluva_o_dielo.docx76.11 KB

xlsPriloha_3_rozpocet_stavby.xls99 KB 

2. VYPRACOVANIE PROJEKTOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ STAVIEB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx21.26 KB

docxPriloha_2_ramcova_dohoda_o_poskytovani_sluzieb.docx34.28 KB 

3. VÝPOČTOVÁ TECHNIKA

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.37 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva.docx36.52 KB

xlsPriloha_3_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls42.5 KB  

4. ČISTIACE PROSTRIEDKY, DROGISTICKÝ, DEZINFEKČNÝ A OSTATNÝ SPOTREBNÝ TOVAR

docVyzva_na_predlozenie_zakazky.doc95.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.38 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx52.53 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx43.01 KB 

5. UMÝVAČKA RIADU

Verejné obstarávanie vyhlásené dňa 23.03.2020 na predmet zákazky Umývačka riadu bolo v zmysle ZOVO dňa 25.03.2020 zrušené.

6. UMÝVAČKA RIADU

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc103.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva.docx36.94 KB

xlsPriloha_3_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls44 KB

7. DERATIZAČNÉ, DEZINSEKČNÉ A DEZINFEKČNÉ SLUŽBY

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc103.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.08 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx19.98 KB

docPriloha_3_ramcova_dohoda.doc41.5 KB

8. NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc104.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx22.08 KB

docxPriloha_2_ramcova_dohoda.docx72.11 KB

9. TONERY A ATRAMENTOVÉ NÁPLNE

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc97 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.08 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls44.5 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx42.91 KB

10. KANCELÁRSKE POTREBY

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc97 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.08 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx39.88 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx42.91 KB

11. REALIZÁCIA PROCESU VO

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc98.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.87 KB

docxPriloha_2_mandatna_zmluva.docx31.21 KB

10. LICENCIA KANCELÁRSKYCH SOFTVÉROV MICROSOFT OFFICE - zverejnené 28.05.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc98.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.68 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls42.5 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva.docx36.72 KB