Piatok, 19 Apríl 2024

logo lumentv 330

Verejné obstarávanie

 • Dňa 01.03.2016 bola zrušená súťaž na výber zmluvného dodávateľa na dodávku čistiacich prostriedkov, z dôvodu nesplnenia kritérií – podmienok zo strany uchádzačov.
 • vyhlásená verejná súťaž zverejnená vo Vestníku č. 125/2013 zo dňa 28.6.2013 na dodávku ovocia a zeleniny
 • vyhlásená verejná súťaž zverejnená vo Vestníku č. 120/2013 zo dňa 21.6.2013 na dodávku hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, mäsových výrobkov
 • dňa 04.09.2013 bola v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 95/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov zadaná zákazka na realizáciu prác nad 1000 EUR " OPRAVA NÍZKOTLAKOVÝCH PLYNOVÝCH ROZVODOV ".
 • ruší sa verejná súťaž  zverejnená vo Vestníku 057/2013 pod číslom 04261-WYT zo dňa 21.03.2013 na dodávku mäsa a mäsových výrobkov

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ROK 2015

Súhrná správa podľa § 99 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.1.2015 – 31.3.2015

Predmet zákazky :

 • dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, hodnota zákazky : 37 799,20 s DPH, dodávateľ : TATRANS, M.R.Štefánika 714, 075 01  Trebišov
 • dodávka mrazenej zeleniny, mrazenej hydiny, ryby, rybacích výrobkov, hodnota zákazky : 14 133,55 s DPH, dodávateľ : RYBA, Južná trieda 54, 040 01  Košice
 • dodávka Microsoftu Office Home, hodnota zákazky : 2 486,00 s DPH, dodávateľ : PC TREND, s.r.o., L. Svobodu 5, 075 01  Trebišov 

 

Súhrná správa podľa § 99, ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.4.2015 – 30.6.2015

Predmet zákazky :

 • neboli obstarávané žiadne zákazky

 

Súhrná  správa podľa § 99 ods.2, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.7.2015 – 30.9.2015

Predmet zákazky :

 • zakúpenie hygienického zdvíhacieho kresla s elektrickým zdvihom a polohovaním, hodnota zákazky : 8 800,00 s DPH, dodávateľ : ARJO-HUMANIC, Školská 428, 059 35  Batizovce
 • dodávka potravinárskeho tovaru, hodnota zákazky : 14 016,24 s DPH, dodávateľ : TATRANS, M.R.Štefánika 714, 075 01  Trebišov
 • dodávka potravín, hodnota zákazky : 36 781,03 s DPH, dodávateľ. TATRANS, M.R.Štefánika 714, 075 01  Trebišov
 • dodávka potravín – chlieb, pečivo, dodávateľ : B.F.R., Varichovská 2337, 075 01  Trebišov
 • dodávka pekárenských výrobkov, dodávateľ : OP-SOP, Obecná 392, 075 01  Zempl. Hradište
 • Deratizačné a dezinsekčné prác, hodnota zákazky: Deratizácia – 120 € bez DPH za jeden zásah, Dezinsekcia – 1300 € bez DPH za jeden zásah, dodávateľ: ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice

 

Súhrná správa podľa § 99, ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.10.2015 – 31.12.2015

Predmet zákazky :

 • dodávka ovocia zeleniny, hodnota zákazky 39 998,25 bez DPH, dodávateľ : Maťaš Ľubomír, Hodvábna 1381, 075 01  Trebišov
 • dodávka mäsa, mäsových výrobkov, hodnota zákazky 37 133,74 bez DPH, dodávateľ : Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A, 085 01  Bardejov
 • dodávka kovových skríň, hodnota zákazky : 3 620,40 s DPH, dodávateľ : ARJO-HUMANIC, Školská 428, 059 35  Batizovce
 • dodávka umývačiek riadu, hodnota zákazky : 1 500,00 s DPH, dodávateľ : Slovakia Team, M.R.Štefánika 191, 075 01  Trebišov
 • dodávka servírovacích vozíkov, hodnota zákazky : 1 404,00 s DPH, dodávateľ : Gastrotechnika Plus, Slovenská 93, 040 01  Košice
 • Výmena kanalizačného potrubia – havarijný stav, hodnota zákazky: 5 889,00 € bez DPH, dodávateľ: Czáboczký Ján Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto
 • Zateplenie stavby – Nocľaháreň Trebišov, hodnota zákazky: 4 149,75 € bez DPH, dodávateľ: STAVIMPEX, Hlavná 28, 076 31 Viničky
 • Dodávka a montáž žalúzií, hodnota zákazky: 2 331,00 € bez DPH, dodávateľ: ROLDOR Trebišov, Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov
 • Stavebné opravy – Šatňa pre zdravotnícky personál, hodnota zákazky: 3 769,90 € bez DPH, dodávateľ: MC Trebišov, M. R. Štefánika 3836/54D 075 01 Trebišov

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ROK 2016

Súhrná správa podľa § 99, ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.1.2016 – 31.3.2016

Predmet zákazky :

 • dodávka dezinfekčného tovaru,hodnota zákazky : 4 281,87 bez DPH, dodávateľ: REMPO, Bukureštská 29, Košice
 • dodávaka drogistického tovaru, hodnota zákazky : 4 997,50 bez DPH, dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29,  Košice

 

Súhrná správa podľa § 99, ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.4.2016 – 30.6.2016

Predmet zákazky :

 • dodávka potravín- mrazená hydina, mrazená zelenina, hodnota zákazky : 13 208,34 bez DPH, dodávateľ : RYBA, s.r.o., Južná trieda 54, 040 17  Košice
 • Generálna oprava úsekového vypínača, hodnota zákazky: 3 000,00 € bez DPH, dodávateľ: ELEKTRO CONTROLS s.r.o., Cukrovarská 13/254 07501 Trebišov
 • Dodávka a montáž obežných kolies – Prečerpávacia stanica, hodnota zákazky: 4 494,68 € bez DPH, dodávateľ: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 83 104 Bratislava
 • Oprava fasády, zateplenie stavby – Nocľaháreň Trebišov, hodnota zákazky: 3 494,00 € bez DPH, dodávateľ: IZO - TREND, Milan Mantič, Hlavná ulica 91/20, 076 22 Vojčice
 • Rekonštrukcia osobného, evakuačného výťahu, hodnota zákazky: 67 000,00 € bez DPH, dodávateľ: VÝŤAHY NAĎ, s.r.o., Staničná 234/53, 076 22 Vojčice

 

Súhrná správa podľa § 99, ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.7.2016 – 30.9.2016

Predmet zákazky :

 • neboli obstarávané žiadne zákazky

 

Súhrná správa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.10.2016 – 31.12.2016

Predmet zákazky :

 • Polohovacie postele, hodnota zákazky: 5 971,20 € s DPH, dodávateľ: ARJO HUMANIC SK, Batizovce
 • Kancelárske potreby, hodnota zákazky: 3 668,50 € s DPH, dodávateľ: PROTEX, Trebišov
 • Pracovné odevy, hodnota zákazky: 5 928,90 € s DPH, dodávateľ: REMPO Trebišov
 • Dodávka a montáž madiel, hodnota zákazky: 5 528,00 € s DPH, dodávateľ: Ing.Vasiľ Suchý, Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov
 • Stavebné opravy na Pavilóne „D“, hodnota zákazky: 5 736,52 € s DPH, dodávateľ: Štefan Sirovec, STAVIMPEX, Hlavná 28, 076 31 Viničky
 • Oprava plynového kúrenia KS a DSS, hordnota zákazky: 7 981,28 € s DPH. dodávateľ: RAVAR s.r.o., Čeľovská 126, 075 01 Plechotice

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ROK 2017

Súhrná správa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov za obdobie od 1.1.2017 – 31.3.2017

Predmet zákazky :

 • neboli obstarávané žiadne zákazky

 

Súhrná správa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie od 1.4.2017 – 30.6.2017

Tovary :

 • priemyselná veľkokapacitná práčka, hodnota zákazky 6 524,00 Eur s DPH, dodávateľ : BL technics, Švábska 6695/57A, 080 01 Prešov
 • mlieko, mliečne výrobky, hodnota zákazky  33 625,30 Eur s DPH, dodávateľ : TA TRANS, M.R. Štefánika 714, 075 01  Trebišov

Služby, práce :

 • neboli zadané žiadne zákazky

 

Súhrná správa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.  za III.Q 2017

 • elektrický varný kotol, hodnota zákazky s DPH 4 992,60, dodávateľ : Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice
 • valcový mangeľ, hodnota zákazky s DPH 8 178,00, dodávateľ BL technics, s.r.o., Švábska 6695/57A, 080 01 Prešov
 • polohovacie zdvíhacie lôžka, hodnota zákazky s DPH 17 584,80, dodávateľ : ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce

 

Súhrná správa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.  za IV.Q 2017

 • chlieb, pekárenské výrobky, hodnota zákazky s DPH 17 873,15, dodávateľ : OP-SOP, Obecná 392, 076 01  Zempl. Hradište
 • cukrárenské výrobky, hodnota zákazky s DPH 5 651,66, dodávateľ : PALOMINO, M.R.Štefánika 994/67, 078 01  Sečovce
 • ovocie, zelenina, hodnota zákazky s DPH 52 999,92, dodávateľ : Maťaš Ľubomír, Hodvábna 1381/4, 075 01  Trebišov
 • potravinársky tovar, hodnota zákazky s DPH 58 153,75, dodávateľ : TA TRANS, Štefánikova 714, 075 01  Trebišov
 • mäso, mäsové výrobky, hodnota zákazky s DPH 57 496,17, dodávateľ : CIMBAĽAK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
 • pracovné odevy, hodnota zákazky s DPH 8 494,80, dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29, 040 13  Košice
 • rekonštrukcia vodárne, hodnota zákazky s DPH 42 646,00, dodávateľ : K+K servis, s.r.o., Stavebná 2153/57, 075 01  Trebišov

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ROK 2018

 Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za I. štvrťrok 2018

 • Drogistický tovar, hodnota zákazky s DPH : 15 954,28, dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29, 040 13 Košice
 • Dezinfekčný tovar, hodnota zákazky s DPH : 5 580,24 , dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29, 040 13 Košice
 • Čistiace prostriedky, hodnota zákazky s DPH : 13 386,27 , dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29, 040 13 Košice
 • Ostatný spotrebný tovar, hodnota zákazky s DPH : 5 330,10 , dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29, 040 13 Košice
 • Tonery, atramentové náplne, hodnota zákazky s DPH : 11 232,65, dodávateľ : IKARO, s.r.o., Kukučínová 2596, 075 01 Trebišov
 • Kancelárske potreby, hodnota zákazky s DPH : 6 339,56 , dodávateľ : PROTEXT, Berehovská 2214, 075 01 Trebišov

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za II. štvrťrok 2018

 • Ryby, rybacie výrobky, mrazená zelenina, mrazená hydina, hodnota zákazky s DPH : 17 512,18, dodávateľ : RYBA, s.r.o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice
 • Deratizačné, dezinsekčné práce, hodnota zákazky s DPH : 1 896,00, dodávateľ : ASANARATES, s.r.o., Park Angelinum č. 4, 040 01 Košice

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za III. štvrťrok 2018

 • Mlieko, mliečné výrobky, hodnota zákazky s DPH : 41 903,23, dodávateľ : TA TRANS, M.R.Štefánika 714, 075 01 Trebišov

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 za IV. štvrťrok 2018

 • Dodávka váľand, hodnota zákazky s DPH 4 410,00 eur, dodávateľ : MITRU, s.r.o. Budovateľská 1278, 073 01 Vranov nad Topľou
 • Posteľné prádlo, hodnota zákazky s DPH 11 024,58 eur, dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29, 040 13 Košice
 • Škrabka na zemiaky, hodnota zákazky s DPH 3 693,60 eur, dodávateľ : GASTROTECHNIKA Plus, Slovenská 93, 040 01 Košice
 • Elektrický parný konvektomat, hodnota zákazky s DPH 15 592,80, dodávateľ : GASTROTECHNIKA Plus, Slovenská 93, 040 01 Košice
 • Plynový varný kotol, hodnota zákazky s DPH 6 994,80 eur, dodávateľ : GAASTROTECHNIKA Plus, Slovenská 93, 040 01 Košice
 • Zhotovenie mreží na balkónoch, hodnota zákazky s DPH 4 672,80, dodávateľ : Zváračská škola, Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov
 • Výmena a oprava podlahových krytín, hodnota zákazky DPH 3 428,00, dodávateľ : Koberce a podlahoviny, M.R.Štefánika 56, 075 01 Trebišov

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ROK 2019

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 za I. štvrťrok 2019

 • Čistiace prostriedky, drogistický tovar, dezinfekčný tovar, ostatný spotrebný tovar, hodnota zákazky s DPH 43 505,36, dodávateľ : REMPO, Bukureštská 29, 040 13 Košice
 • Zhotovenie mreží na balkónoch, hodnota zákazky s DPH 4 672,80 eur, dodávateľ : Zváračská škola, Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 za II. štvrťrok 2019

 • Tonery a atramentové náplne, hodnota zákazky s DPH 7 937,01 eur, dodávateľ : Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné
 • Kancelárske potreby, hodnota zákazky s DPH 5 194,52 eur, dodávateľ : Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné
 • Elektrické kompostovacie zariadenie GreenGood (GG) 02, hodnota zákazky s DPH 2 920,00 eur, dodávateľ : NATURTREND s.r.o., Pravenec 216, 972 16 Pravenec

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 za III. štvrťrok 2019

 • Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN – Rekonštrukcia strechy, hodnota zákazky s DPH 212.360,24 eur, dodávateľ : STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, Družstevná 195, 075 01 Plechotice
 • Vypracovanie projektových a rozpočtových dokumentácií stavieb, hodnota zákazky s DPH 22.000,00 eur, dodávateľ : Ing. Ladislav Komjáthy ODYSEA, Čínska 17, 040 13 Košice

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §1 odst 14 za III. Q 2019

 • Realizácia verejného obstarávania na potraviny, hodnota zákazky s DPH 3.500,00 eur, dodávateľ : Ing. Iveta Beslerová, Agátová 2612/6, 075 01 Trebišov

 

Súhrnná správa o zákazkách za IV. Q 2019

suhrnna_sprava_o_verejnom_obstaravani_4Q_2019.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 za IV. Q 2019

suhrnna_sprava_o_VO_4Q_2019.pdf

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ROK 2020

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za I. Q 2020

suhrnna_sprava_o_verejnom_obstaravani_par117_1Q_2020.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 odst. 10-11 za I. Q 2020

suhrnna_sprava_o_verejnom_obstaravani_par10_1Q_2020.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za II. Q 2020

suhrnna_sprava_o_verejnom_obstaravani_par117_2Q_2020.pdf

suhrnna_sprava_o_verejnom_obstaravani_par117_2Q_2020-oprava.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 odst. 10-11 za II. Q 2020

suhrnna_sprava_o_verejnom_obstaravani_par10_2Q_2020.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za III. Q 2020

suhrnna_sprava_o_verejnom_obstaravani_par117_3Q_2020.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 odst. 10-11 za IV. Q 2020

suhrnna_sprava_o_zakazkach_par10_4Q_2020.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za IV. Q 2020

suhrnna_sprava_o_zakazkach_par117_4Q_2020.pdf