Piatok, 22 September 2023

logo lumentv 330

Výrobky z hliny

Dňa 3.11.2022 v rámci projektu "Tvorivej dielne s hlinou pre seniorov 13 " sme sa zúčastnili workshopu , ktorý bol realizovaný tiež v našom zariadení. Prvé stretnutie prebehlo vo veľkej jedálni, kde sa na akcii podieľalo 16 klientov.

Workshop sa konal pod odborným vedením lektora, výtvarníka a keramikára Petra Smika, ktorý má svoj ateliér v obci Hôrka pri Poprade.
Tvorivá dielňa sa začala teoretickým úvodom a výkladom, ktorý nám priblížil ako pracovať s hlinou a ako postupovať pri výrobe daného výrobku – konkrétne keramickej misky.

Po odbornom výklade nasledovala tá zaujímavejšia - praktická časť, kde si aj PSS mohli vyskúšať prácu s týmto príťažlivým materiálom ako je hlina. Zo začiatku sme si hlinenú masu museli spracovať do hmatateľnej podoby, následne rozvaľkať a potom sme mohli vykrajovať rôzne tvary /ako napr. srdiečka, štvorlístky, kruhy, hviezdičky a pod./, ktoré sme použili na výrobu misky.

Umelú misku sme si vopred vystlali novinami a následne sme vykrojené tvary vylepovali a spájali. Každý PSS si vytvoril vlastnú misku podľa svojich predstáv. Hotové -zlepené misky potom putovali do keramickej dielne na prvý výpal.

Dňa 16.11.2022 sa uskutočnila druhá časť tvorivej dielne, kde nám naši odborní lektori -keramikári priniesli už vypálené misky. Spočiatku sme obdivovali naše výtvory, ktoré sme však museli dokončiť a to vymaľovať. Na maľovanie sme použili špeciálne farby. Každý PSS si vymaľoval misku podľa vlastnej fantázie rôznymi dúhovými farbami. Ako inak aj teraz naše misky museli putovať na posledný a to finálny výpal, aby boli pestré a mohli sme ich použiť na dekoráciu. Práca s hlinou nás veľmi bavila, čo vidieť aj na bohatej „úrode" misiek.

Spracovala: Daniela Lopatníková