Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Koľko lásky sa zmestí do krabice

Do projektu „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" sa naše zariadenie zapája už 3. rok. Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca a s láskou vyrobené obsahovali krabičky, ktoré dostali naši prijímatelia sociálnych služieb pod vianočný stromček.

Dňa 23.12.2022 sme vďaka dobrým ľuďom mohli potešiť všetkých prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení LUMEN- ŠZ, ZpS a DSS Trebišov. Darčeky od cudzích, úplne neznámych, ale dobrosrdečných ľudí našich klientov veľmi prekvapili, potešili a pribalené listy pohladili na duši. "Obyčajné – neobyčajné krabičky" vyčarili nielen úsmev, ale aj slzičky šťastia na tvárach našich prijímateľov.

Najväčšia vďaka za tento krásny skutok však patrí p. Janette Knežovej a reformovanému cirkevnému zboru v Trebišove, ktorí oslovujú dobrých ľudí, vyzbierajú darčeky a na Vianoce obdarúvajú.

Vďaka tomuto projektu máme už 3. rok všetci možnosť robiť radosť zdravotne postihnutým a seniorom v našom zariadení.

V mene našich klientov všetkým dobrým ľuďom na svete z úprimného srdca ďakujeme.

Spracovala: PhDr. Halasová Klaudia