Sobota, 21 Máj 2022

Týždeň mozgu

V rámci svetového týždňa mozgu sa v našom zariadení dňa 23.03.2022 o 9,30 hod. uskutočnila akcia pod názvom tréning pamäte.

Rovnako ako všetky orgány v našom tele, tak sa aj činnosť nášho mozgu postupom času oslabuje. A práve preto je dôležité aj tento najdôležitejší orgán ľudského tela udržiavať v dobrej kondícii a neustále ho trénovať. Trénovanie pamäti v neskoršom veku pomáha udržať mozog stále činorodý.

Svieži mozog nám pomáha byť aktívnymi a samostatnými aj vo vyššom veku.

Pamäť si môžeme trénovať kdekoľvek v priebehu dňa, pri bežných činnostiach doma alebo vonku.

Tréning pamäte v našom prípade prebiehal v priestoroch knižnice a vo forme vopred zadaných úloh, kde sa museli klienti pozorne sústrediť a rozmýšľať. Mali možnosť dopĺňať príslovia a porekadlá do viet, podčiarkovať slová, ktoré nepatria do skupiny/ zvierat, vecí a miest/, dopĺňať čísla, počítať, či určovať známe osobnosti Slovenska.

Keďže tréningu pamäte sa zúčastnili aj klienti menej zdatní, tak pre nich sme pripravili úlohy vo forme vyfarbovania, obťahovania vopred predtlačených tvarov.

Samozrejme aký by to bol tréning, keby sme sa pri riešení úloh neobčerstvili vodou a drobným pečivom. Tréning pamäte každého pobavil, klienti si osviežili svoju pamäť a vedomosti a už teraz sa tešíme na ďalší ročník týždňa mozgu.

Spracovala: PhDr. Klaudia Halasová

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované na stránke zriaďovateľa

ksk logo nove