Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Koncert pod oknom

Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri uctievame našich starších obyvateľov. Mesiac október, je mesiacom úcty k starším. Je pre nás všetkých pripomienkou, ako si aspoň raz ročne uctiť starších ľudí v našom okolí. Aj keď je starnutie prirodzený jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia, prejavovanie úcty k starším, by malo byť každodennou súčasťou nášho života, malo by byť spontánne a samozrejmé. Starší ľudia si úctu zaslúžia, pretože počas svojho aktívneho života toho veľa urobili pre spoločnosť, pre svoju rodinu, pre blízkych a známych. Nadobudli skúsenosti, ktoré dodnes odovzdávajú nám, mladším. Častokrát v živote obetovali to, čo im život ponúkal a čo by im urobilo radosť, v prospech svojich najbližších, priateľov či známych, len aby im urobili radosť, aby ich urobili šťastnejšími.

Taký pestrý, krásny a bohatý, ako bol ich život, taká krásna a pestrá môže byť aj jeseň ich života. A my zamestnanci sa im snažíme dni pokojnej staroby vždy obohatiť peknou aktivitou, darčekom, posedením, či kultúrnym vystúpením detí a študentov.

Nakoľko sa tohto roku nachádzame v neľahkej situácii a na Slovensku, ako aj vo svete zúri pandémia, nemohli sme osláviť október, mesiac úcty k starším tak , ako to býva každý rok. Nemohli prísť študenti a deti za našimi starkými a doniesť im vlastnoručne vyrobené darčeky, posedieť si s nimi a vyčariť im úsmev na tvári.

S originálnym nápadom nás oslovilo Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach, ktoré pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja zorganizovalo Koncert pod oknami. Prečo pod oknom? Pretože diváci boli na balkónoch zariadenia, odkiaľ mohli celé vystúpenie sledovať. Ani vynútená sociálna izolácia od príbuzných a od okolia počas epidémie nezabránila, aby mali ľudia k ľuďom bližšie.

Celé vystúpenie sa konalo 28. októbra 2020 o 14.00 hod. v našom záhradnom areáli za dodržania prísnych protiepidemiologických podmienok. Keďže nemohli prísť vystupovať žiaci košického konzervatória, hudobných nástrojov a mikrofónu sa chopili jeho pedagógovia.

Vystúpenie nás veľmi potešilo, nakoľko sme našim starkým a ostatným klientom a zamestnancom zariadenia umožnili prežiť chvíle bez starosti, mali možnosť si zaspomínať na mladosť a ako sa hovorí na „ staré dobré časy". V programe odzneli piesne veselé i vážne a nechýbalo ani dramatické slovo.

Prekvapením pre všetkých bol okamih, keď sa náš riaditeľ, PaedDr. Štefan Čarný, ujal mikrofónu a zaspieval spolu s účinkujúcimi pieseň „A ja taká čarna ...." Do spevu sa zapojili nielen naši klienti, ale aj my všetci.

Celým vystúpením sa niesla príjemná atmosféra, na tvárach našich klientov bolo badať úsmevy, niekomu sem tam vyhŕkla slzička pri spomienke na mladosť. Tak ako každé vystúpenie, aj toto malo svoj koniec. V závere boli naši klienti obdarovaní darčekmi od predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré im odovzdal riaditeľ Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

V mene našich klientov sme vystupujúcim odovzdali symbolické srdiečka – ktoré boli vlastnoručne vyrobené našimi klientami v rámci voľnočasových aktivít.