Nedeľa, 01 Október 2023

logo lumentv 330

Orezávanie a omladzovanie ovocných stromov

Ako už je zvykom, marec je mesiac, kedy majú byť ovocné stromčeky pripravené na dobrú úrodu.

Skupina prijímateľov sociálnej služby v spolupráci zo zamestnancami sociálneho úseku na rozvoj pracovných zručností a technického úseku si zadali cieľ. Cieľ bol jasný. Orezať a omladiť ovocné stromčeky v zariadení, aby bola úroda čo najlepšia. Po orezaní stromov bolo nutné zabezpečiť aj odvoz konárov a vyčistenie celého ovocného sadu. A samozrejme to všetko bolo potrebné stihnúť do konca marca.

Za vynaložené úsilie a kvalitne odvedenú prácu sa prijímateľom sociálnej služby osobne poďakoval pán PaedDr. Štefan Čarný riaditeľ zariadenia a pani Ing. Mgr. Erika Papáková, vedúca úseku starostlivosti o klienta.

Obrovská pochvala a sladká odmena každého potešila.

Marek Majoroš