Štvrtok, 06 August 2020

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Vymaľuj si svoju kraslicu

Sviatky jari, veľkonočné sviatky, veľká noc..... to všetko sú pomenovania pre slávnostné dni, viažuce sa k príchodu jarného slniečka, k prebúdzajúcej sa prírode.

Aj my v našom zariadení sme sa rozhodli dňa 11.4.2019 vo veľkej jedálni skrášliť si tento čas vymaľovaním si a ozdobením vlastnej kraslice.

V jedálni obyvateľov pracovníci sociálneho úseku a inštruktori sociálnej rehabilitácie pripravili vyfúknuté vajcia, farby, voskové farbičky, štetce, všetko to, čo je potrebné pre ozdobovanie kraslíc.

Klienti zariadenia tak mali možnosť pri hudbe a v príjemnom prostredí zaspomínať si na to, ako zdobili kraslice za mlada, aké techniky v tom ktorom regióne používali, i na to komu ich darovali, ako výslužku za šibačku či polievačku.

Dobrý pocit z vlastnoručne vyrobenej kraslice spríjemnil predveľkonočné obdobie nielen klientom ale aj zamestnancom zariadenia.