Piatok, 22 September 2023

logo lumentv 330

Edukačné a vzdelávacie možnosti seniorov

V rámci edukácie seniorov sa okrem inštitucionálnych foriem vzdelávania využíva aj veľké množstvo programov, ktoré sú realizované súkromnými alebo neziskovými organizáciami, do ktorých sa seniori môžu zapájať.

Túto výzvu využili aj naši seniori. Dňa 22.10.2018 sa uskutočnilo na Obchodnej akadémii v Trebišove oboznámenie seniorov s PC, ktoré trvalo jednu vyučovaciu hodinu. ,,Školiteľmi" boli žiaci, ktorí seniorom ukázali základy práce s počítačom a internetom.

Oboznamovanie bolo orientované hlavne v smere záujmu seniora, či už to bola práca na internete alebo v inom programe. Seniori mali z práce na počítači radosť.