Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Tancuj srdcom 2018

II. ročník tanečno – pohybovej súťaže.

Dňa 21.9.2018 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili na II. ročníku tanečno – pohybovej súťaže pod názvom ,, TANCUJ SRDCOM ". Súťaž sa konala v mestskej sále Mestského úradu v Rožňave.

Hlavným organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA – DSS Rožňava. Pestrý a žánrovo rôznorodý program súťaže sa začal po slávnostnom príhovore riaditeľky JASANIMA – DSS Rožňava, p. PhDr. Beáty Šlosárovej a príhovore predsedu KSK, p. Daniela Rusnáka.

Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: JUDr., PhDr. Martina Netolická, zamestnanec odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, Mgr. Ján Lipták – odborník na folklór, p. Július Schwarz – tréner a rozhodca spoločenských tancov.

Súťažiaci klienti si pripravili a nacvičili vystúpenia rôznych žánrov modernej, ľudovej a spoločenskej tanečnej tvorby jednotlivcov, párov a kolektívov. Každé vystúpenie bolo výnimočné a jedinečné.

Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z trinástich zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Diváci podporovali a ocenili vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Prestávky medzi vystúpeniami boli vyplnené diskotékou na parkete, do ktorej sa zapojili všetci prítomní, vrátane členov poroty.

Po zaslúženom obede ukázali svoje tanečné umenie aj malí členovia tanečného klubu SAMBED. V závere porota ocenila každé vystúpenie. Prekvapením bolo zhotovovanie fotografií, ktoré si mohli hneď zobrať zo sebou a pochváliť sa ostatným klientom a kamarátom.

Súťaž nemala víťaza, pretože víťazom boli všetci, ktorí aj napriek svojmu zdravotnému obmedzeniu vedeli ukázať svoje tanečné umenie. Hudba a tanec prináša každému radosť, voľnosť a pocit výnimočnosti.