Piatok, 22 September 2023

logo lumentv 330

VII. ročník športových hier Strážske

40 športovcov z 13 zariadení sociálnych služieb z Rožňavy, Košíc, Prakoviec, Kraľoviec, Trebišova, Rakovca n / Ondavou, Michaloviec i Strážskeho si 05.09.2018 vychutnalo slávnostné otvorenie už VII. Ročníka športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Hry sa uskutočnili v priestoroch mestského parku a Park Pubu v Strážskom a ich organizáciu už tradične zabezpečilo zariadenie sociálnych služieb Harmónia. Hry slávnostne otvorila Ing. M. Dunajová, riaditeľka ZSS Harmónia a Mgr. E. Révajová Bujňáková, poverená vedením Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK.

Po slávnostnom sľube zástupcu športovcov V. Gondu a úvodnom tanci prijímateľov sociálnych služieb ZSS Harmonia nasledovala spoločná rozcvička pod vedením fyzioterapeutky Bc. Teliškovej.

Následne sa trojčlenné súťažné družstvá odobrali k jednotlivým stanovištiam, kde si zmerali sily v prekážkovej dráhe, štafete, lovení loptičiek v bazéne, hode do diaľky a na cieľ, výkope do bránky a lukostreľbe. Športové hry sa niesli v duchu fair play, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.

Po občerstvení chutným guľášom boli všetci za svoje výkony náležite odmení. 1. Miesto v celkovom hodnotení získalo ZSS Idea Prakovce, na 2. Mieste sa umiestnili súťažiaci zo ZSS Ondava Rakovec n/ Ondavou a 3. Miesto obsadilo ZSS Harmonia Strážske.

Celé podujatie bolo obohatené dobrovoľníckymi aktivitami . Maľovanie na tvár a Stánok zdravia ktorú zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach / meranie glykémie, tlaku krvi a ukážky prvej pomoci. Na záver všetkých zúčastnených čakalo milé prekvapenie jazda na koňoch a nechýbalo žriebätko s kaňou.

Bc. Bodnárová Jana