Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Na ľudovú nôtu

Vo štvrtok 21. 6. 2018 o 10,00 h. navštívili naše zariadenie žiaci prvého až štvrtého ročníka zo Základnej školy M. R. Štefánika v Trebišove s pásmom, ktoré nazvali „Na ľudovú nôtu". Pre klientov nášho zariadenia si pripravili a zarecitovali básne. No nechýbali krásne ľudové slovenské piesne, ktoré si s nimi zanôtili aj klienti.

V dramatickej časti predviedli súbor ľudových tancov. Natešení klienti sa nechali strhnúť ich detskou bezprostrednosťou a spoločne spievali a tlieskali. Krásny, precízny, ale s láskou pripravený bohatý kultúrny program obohatil nielen klientov, ale i zamestnancov zariadenia.