Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Dargov – Športové hry 2018

Dňa 20.6.2018 v rámci utuženia dobrých vzťahov, zábavy a spestrenia „všedných dní" nášho zariadenia, zamestnanci zorganizovali športový deň pre našich klientov. Akcia sa konala v obci Dargov na futbalovom ihrisku.

Tento slnečný deň bol venovaný športu a rôznym súťažným disciplínam, ako hádzanie loptičky a krúžkov na cieľ, „plechovky", beh s loptičkou na tenisovej rakete, či kop na bránku. Tejto akcie sa zúčastnilo 11 klientov zariadenia Lumen. Po športových výkonoch sme si na obed spravili chutnú opekačku. Keďže v blízkosti ihriska sa nachádza les, niektorí neodolali a vybrali sa na huby. Klienti neprišli s prázdnymi rukami, čo im vyčarilo úsmev na tvári.

Ocenení boli nielen traja najlepší klienti zariadenia, ale aj všetci zúčastnení, ktorých potešili medaily a vecné ceny.

Spracovala: Mgr. Vargová Katarína