Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Naši jubilanti

Mesiac október je už niekoľko rokov označovaný za mesiac úcty k starším a pri tej príležitosti zvykneme v našom zariadení oslavovať aj jubileá, ktorých sa dožili naši klienti v danom roku. Inak tomu nebolo ani 22.10.2014, kedy sa stretli nielen jubilanti, ale aj ostatní klienti, zamestnanci sociálneho úseku a zdravotníci, aby spoločne strávili tento výnimočný čas. Radosť oslávencov bola o to väčšia, že im prišli zablahoželať aj ich rodinní príslušníci, ktorí im aspoň na chvíľu opäť pripomenuli rodinnú atmosféru. Bohaté pohostenie, vlastnoručne vyrobené srdiečka a kvety neboli tým jediným, čím sme obdarovali našich milých oslávencov. O spríjemnenie nálady sa postarali so svojim programom deti z nášho krízového strediska, folklórny súbor Klečenovčanka a malí škôlkari z Materskej školy v Zemplínskej Teplici. Krásne piesne, tance, ale aj básničky potešili všetkých prítomných a preto dúfame, že sa nám podarilo naplniť októbrové posolstvo a uctiť si našich seniorov tak, ako sa patrí.