Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Život človeka so zrakovým postihnutím

Život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami. Najvypuklejšími sú pre nevidiacich a slabozrakých ľudí problémy s pohybom a orientáciou, so získavaním informácií a s vykonávaním činností v domácnosti.

Dňa 13.10.2014 k nám do zariadenia zavítali pracovníčky z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod vedením Mgr. Pajkošovej a PhDr. Forgáčovej, ktoré nám odprezentovali výklad o starostiach, s ktorými sa stretávajú nevidiaci a slabozrakí pri bežnom živote.

Názorne nám predviedli používanie kompenzačných pomôcok zlepšujúcich orientáciu, ako sú orientačné palice pre nevidiacich, pomôcky na sebaobsluhu, hodinky, indikátor hladiny vody, hovoriaci identifikátor etikiet, optické pomôcky, ale tiež nám ukázali písací stroj na písanie Braillovho písma a spoločenské hry. Pri výbere pomôcok sa musí prihliadať na individuálne schopnosti a stupeň zmyslového vnímania každého zrakovo postihnutého. V závere prednášky nám ukázali techniky sprevádzania zrakovo postihnutého človeka, a to nadviazanie kontaktu, úchop a pozíciu, zmenu strany, prechod cez dvere a po schodoch.

Zrak je pre každého z nás jedinečný a nenahraditeľný. Dnešná prednáška spojená s praktickými ukážkami utvrdila tých, ktorí majú zrak dobrý, aby si ho vážili a otvorila možnosti tým, ktorí majú nejaké zrakové postihnutie. Medzinárodný deň nevidiacich si pripomíname od roku 1946 a to 13. novembra.