Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Október - mesiac úcty k starším

Tak, ako po minulé roky, aj tento sa v našom zariadení oslavoval október - mesiac úcty k starším. Jedáleň našich klientov sa zmenila na javisko, kde svoje tanečné umenie predviedli žiaci Základnej školy Gorkého pod taktovkou pani Mgr. Kukuľovej a pani Mgr. Chylovej. Okrem zaujímavého vystúpenia si naši malí priatelia pripravili aj prekvapenie v podobe papierových jesenných venčekov, ktorými potešili našich klientov a prispeli tak k pozitívnej atmosfére v našom zariadení.