Utorok, 21 Máj 2024

logo lumentv 330

Cesty k základným návykom bezpečtnostného správania

Dňa 15.08.2013 sa v zrkadlovej sieni Vlastivedného múzea v Trebišove uskutočnilo podujatie, ktoré pripravilo Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Trebišove a Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach. Prednášky a praktické ukážky, určené seniorom i širokej verejnosti, boli venované problematike bezpečnostného správania, ochrane pred nekalými praktikami obchodníkov a podomových predajcov, zabezpečeniu domova, ochrane pred napadnutím a spôsobom, akými sa brániť, ak už k napadnutiu, či prepadnutiu dôjde. O danú problematiku mali záujem najmä klientky nášho zariadenia, čo možno súvisí aj s tým, že ženy ako príslušníčky nežnejšieho pohlavia sú slabšie a v kontakte s útočníkom aj bezmocnejšie, a tak v sprievode sociálnej pracovníčky p. Márie Bandorovej prežili naše klientky zaujímavé a poučné augustové popoludnie.