Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Zabudnutý čert

Český dramatik a prozaik Ján Drda napísal niekoľko rozprávok, ktoré sa stali námetom pre divadelné hry. Komédia Dalskabáty, Hříšná ves aneb Zapomenutý čert (v slovenskom preklade Gabriela Rapoša Svojedaly, hriešna dedina alebo Zabudnutý čert) vznikla koncom päťdesiatych rokov.
Divadlo Na cestách zo Spišskej Novej Vsi „cestuje" po slovenských mestách už desať rokov. V jedno letné dopoludnie, 29.júla 2011, zablúdilo aj k nám do nášho zariadenia, aby predstavilo našim klientom rozprávku O zabudnutom čertovi.
Hlavné úlohy stvárnili Jana Puklušová a František Balog.

V starom zabudnutom dome žije už niekoľko storočí čert Trepifajksel, ktorý má svoju slávu už dávno za sebou. Kedysi strašil, no dnes už nemá koho, a pretože v pekle na neho zabudli, žije si sám v chalupe, živí sa všetkým, čo v lese nájde či uloví... No je mu smutno. Jedného dňa sa našťastie objaví baba-bylinkárka Plajznerka. Žena je to veľmi pracovitá, vynachádzavá a poctivá. Vďaka svojmu kulinárskemu umeniu čerta postupne „poľudští", naučí ho pracovať a žiť v spoločnosti ľudí. Ba čo viac, Trepifajksel sa do Plajznerky zamiluje...
Hoci išlo o rozprávkovú hru, v každom z nás drieme stále aj kúsok diťaťa .......