Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

XIV. divadelný Trebišov 2011

V dňoch 14.-15. apríla 2011 sa v našom meste Trebišov konala prehliadka divadelných predstavení.

Hneď vo štvrtok ráno14. apríla 2011 sa klienti zariadenia Lumen – ŠZ, ŠpZ, DSS Trebišov za odborného doprovodu Mgr.Silvie Feketeovej a Mgr. Mirona Žadanského zúčastnili slávnostného otvorenia a zároveň aj prvého divadelného predstavenia pod názvom OTČIM. S touto divadelnou hrou vystupovalo D. S. Janka Borodáča pri OU v Plechoticiach. Účinkujúci nám priblížili svet kaštieľov a svet drobného slovenského ľudu .

Zúčastneným klientom Martuške Hutkovej, Evke Lehotskej, Mirke Švecovej , Anne Cabovskej, Braňovi Kandrikovi a Arpádovi Törökovi sa predstavenie veľmi páčilo. Ešte v ten istý deň sa pýtali, kedy pôjdeme znova do divadla. Pevne verím, že každý zúčastnený divák si so sebou odnášal hlboký kultúrny zážitok.