Piatok, 22 September 2023

logo lumentv 330

Výstava našich výrobkov na KSK

Úrad Košického samosprávneho kraja každoročne v predvianočnom období organizuje výstavku výrobkov klientov tých zariadení, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj naše zariadenie sa prezentovalo výrobkami našich klientov na tejto výstavke, ktorá sa konala 16.12.2010 v Košiciach.