Piatok, 22 September 2023

logo lumentv 330

Starší mladším

Medzi predvianočné sviatky patrí aj Lucia. Keďže sa k nej rovnako ako k ostatným viaže istá pranostika, tak sme práve o nej rozprúdili menší rozhovor. Ten sa uskutočnil v priestoroch mestskej kultúrnej knižnice v Trebišove pod názvom STARŠÍ MLADŠÍM.

Pracovníčka knižnice Mária Linerová pozvala na toto menšie posedenie deti zo základnej školy Sever a samozrejme zástupcov z nášho zariadenia Lumen, Mgr.Silviu Feketeovú a Johannu Zeherovú ako zástupcu klientov nášho zariadenia.

A tak v pondelok 13.decembra o 9.30hod sme sa stretli v priestoroch knižnice. Pri teplom čaji a sladkých pečivách sa naša klientka p. Zeherová rozhovorila o tom aké zvyky sa udržiavali v ich rodine od jej detských čias až po súčasnosť. Keďže p. Zeherová bývala v rôznych kútoch Slovenska, vedela nám o tomto sviatku podať aj rozmanité informácie. Detičky zo základnej školy Sever boli zaskočené rôznymi argumentmi, ktoré sa od p. Zeherovej dozvedeli. Z tohto predvianočného posedenia sme odchádzali s krásnymi zážitkami a novými poznatkami.

Dúfam, že stretnutia tohto druhu nezostanú zabudnuté a každým rokom sa budú opakovať a obnovovať.