Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Pečenie perníkov

Vanilka a klinčeky – to sú vône , ktoré sa nám neodmysliteľne spájajú s vianočnými sviatkami.
Takéto vône sa šírili naším zariadením tesne pred vianocami, keď sme sa rozhodli piecť typické vianočné perníčky a linecké pečivko. Využili sme recepty ašich starých mám a pracovníci sociálno výchovného úseku spolu s niekoľkými klientkami (Zehereová, Rudová, Lehotská) priložili ruky k dielu.

Z ich práce mali radosť aj riaditeľ Ing. Čičatko, vedúca sociálno výchovného úseku Ing. Papáková a v neposladnom rade dohliadala na priebeh a hodnotila kvalitu aj vedúca stravovacej prevádzky p. Kapajková.

Výsledkom bolo výborné vianočné pečivo, na ktorom si mohli pochutnať počas vianoc nielen oni, ale aj tí ktorí k nám zavítali s programom.