Utorok, 25 Jún 2024

logo lumentv 330

Katarínska zábava

Aj keď nikto netušil kedy presne to bude...predsa ten dlho očakávaný deň prišiel. Katarínska zábava je celoročne očakávaná akcia. Tohto roku o tom svedčal aj fakt, že sociálno-výchovný pracovníci museli na poslednú chvíľu dokladať dva stoly - aby mohli všetci klienti rovnocenne sedieť.

Riaditeľ nášho zariadenia, Ing. Jozef Čičatko dňa 24.11.2010 o 15.30 hodine slávnostne otvoril katarínsku zábavu, privítal hostí- Ing. Róberta Puciho a Rastislava Petroviča. Vzápätí tiež jeden z hostí – Ing Róbert Puci odovzdal nášmu zariadeniu dar na rehabilitačné oddelenie- masážne kreslo, ktorým chcel prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti klientov zariadenia LUMEN.

Marcela Hovanová spolu s Braňom Kandrikom spoločným tancom túto zábavu pekne začali...čochvíľa sa pripájali ďalší a ďalší klienti nášho zariadenia.. Úsmev na tvárach nielen tancujúcich ale aj hostí svedčal o tom, že sa tu každý cítil príjemne. Tanečné kroky prerušil hlasitý spev folklórnej skupiny Žipovčan. Všetkých prítomných rozveselili nielen svojim spevom , ale aj milou scénkou nazvanou „Pletky na valale“. Tak ako na každej zábave, ani tu nechýbalo malé pohostenie v podobe klobásky, ovocia keksíkov, ktoré sa zapíjali malinovkou.

Aj keď neskôr folklórna skupina Žipovčan odišla domou, nezostalo na našej katarínskej zábave mĺkvo.. Do tanečného kroku hrali nielen tóny ľudových piesní z CD nosičov, ale aj spev zamestnancov, ktorých svojou hrou na syntetizátore sprevádzal Ladislav Feterik. Všetkým nám bolo natoľko príjemne, že ani neskorá nočná hodina nás nenútila ísť domou. Ale keďže je všeobecne známe, že všetko má svoj začiatok aj koniec, tak aj táto zábava sa raz musela skončiť. Celý sociálny úsek, zdravotníci, zamestnanci kuchyne ako aj praktikanti spoločnými silami túto akciu pripravili od samého začiatku- čo sa týka výzdoby jedálne obyvateľov, v ktorej sa táto akcia konala, cez samotné obsluhovanie až po konečné upratanie jedálne do pôvodného stavu.
Od tejto milej akcie síce ešte veľa času neubehlo, ale klienti zariadenia LUMEN, ŠZ, ZpS, DSS Trebišov sa stále vypytujú pracovníkov sociálno-výchovného úseku, kedy bude znova „Katarína“?