Piatok, 22 September 2023

logo lumentv 330

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

Obdobie predveľkonočných príprav sa nieslo v znamení veľkého zápalu práce. Dôvod bol jasný. Každý sa snažil ako len mohol vyrobiť najkrajšiu kraslicu. Bola totiž vyhlásená súťaž o najkrajšiu kraslicu. Všetky kraslice prihlásené do súťaže boli vyvesené bez mena ich autora vo vitríne v hlavnom vestibule zariadenia.

Klienti mali možnosť dať svoj hlas tej kraslici, ktorá sa im najviac páčila. Víťazkou sa stala p. Marta Mitrová z D pavilónu a riaditeľ zariadenia Ing. Čičatko spolu s vedúcou sociálno výchovného úseku Ing. Papákovou jej odovzdali v prítomnosti všetkých klientov zariadenia malý darček a diplom.