Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

O tom, ako žiť s cukrovkou ...

29.4.2010 o 15 hodine k nám do zariadenia prišla zdravotná sestra z diabetologickej ambulancie Helena Lovásová porozprávať O tom, ako žiť s cukrovkou. Dozvedeli sme sa ako a prečo cukrovka vzniká, ako sa prejavuje, aké typy cukrovky poznáme, ako s ňou žiť, ako ju možno liečiť.

Vysvetlila nám dôležitosť správnej životosprávy pri tomto ochorení, ako a kedy podávať inzulín, aby sa predchádzalo nevhodným komplikáciám, ako sú hypoglikemická a hyperglikemická kóma. Poukázala aj na dôležitosť pravidelných kontrol na diabetologickej ambulancii a správnej prípravy na vyšetrenie vrátane zmerania fyziologických funkcií pred vyšetrením.