Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Sviatok všetkých svätých alebo pamiatka zosnulých

Počas týchto dní nezabúdame ani tých klientov, ktorí nemali najbližších príbuzných a sú pochovaní na trebišovskom cintoríne.
Pracovníčky sociálno-výchovného úseku každoročne pripravujú spolu s klientami vlastnoručne vyrobené venčeky na hroby . Z chryzantén, o ktoré sa starajú počas celého roka, naviažu kytičky kvetov, aby si uctili pamiatku zosnulých . Pri viazaní kytičiek pomáhajú aj zdravotnícki pracovníci. Spoločne si zájdu na cintorín, vyzdobia hroby zosnulých a zapália na každom z hrobov symbolicky sviečku.