Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Katarínska zábava

Katarínska zábava v DD a DSS v Trebišove
25.11.2009

12. ročník
Akcie sa zúčastnilo približne 180 ľudí - klienti a zamestnanci zariadenia Celú akciu organizačne a meteriálne zabezpečoval sociálno výchovný úsek v úzkej spolupráci s pracovníkmi stravovacej prevádzky a zdravotníckeho úseku.
Zahájenie akcie - riaditeľom zariadenia Ing. Jozefom Čičatkom a Ing. Papákovou, ved. sociálno-výchovného úseku.

Počas akcie bola zabezpečená reprodukovaná hudba vlastnými zamestnancami Mgr. Mironom Žadanským a Ladislavom Feteríkom.

Počas akcie podané pohostenie – jaternice a klobásky, ovocie , pečivo a občerstvenie Akciu spestrila svojím vystúpením ženská folklórna spevácka skupina Tokaj z Veľkej Trne spolu harmonikárom.

Pre našich klientov doniesli napečené makovníky, tvarohovníky a orechovníky a tokajské víno z Veľkej Trne. Nezabudli ani na ťažko chorých a imobilných klientov, ktorí sa akcie nemohli priamo zúčastniť. Zaspievali im priamo na týchto oddeleniach a  ponúkli ich vlastnoručne napečenými koláčmi, z čoho boli naši starkí veľmi dojatí a natešení.

Okrem spevu a tanca bola celá akcia obohatená zábavnými súťažnými disciplínami, v prestávkach medzi tanečnými kolami a popri vystúpení folklórnej skupiny, ktoré dostali špecifické pomenovanie:
Loptolov – pomocou úst vychytať čo najviac loptičiek z veľkej nádoby napustenej vodou. Súťažiaci Katarína Dudášová, Vladislav Schreiter a Michal Žiga. Po prvom kole sa muselo uskutočniť 2. kolo medzi Schreiterom a Dudášovou. Víťazkou sa stala Katarína Dudášová.
Súťaž zameraná na predstavivosť a logické myslenie – skladanie Puzlle znaku nášho zariadenia.
Táto disciplína bola pomerne náročná a pri skladaní pomáhali aj ostatní klienti. Súťažila Vlasta Firkalová, Evka Lehotská a Zdena Vinclerová.Okolo nich sa vytvoril na parkete kruh , spievalo sa a tancovalo. Víťazkou sa stala Vlasta Firkalová.
Tancbalón -
Ďaším spestrením bol tanec s balónmi. Súťažilo niekoľko tanečných párov. Žene bol priviazaný na nohu nafúknutý balón a jej úlohou bolo udržať si tento balón nafúknutý čo najdlhšie. ˇUlohou jej partnera bolo počas tanca zašlapnúť balón partnerke iného páru. Víťazom sa stal ten pár, ktorému ostal balón celý. Z dôvodu úmyselného praskutia balónu boli vyhodnotené dva najlepšie tanečné páry.: Katarína Dudášová s Ľubomírom Tomkom a Zdena Vinclerová s Emilom Hirkom.

Víťazi boli odmenení drobnými sladkosťami a krásnymi výrobkami , ktoré vyrobili naši klienti.

Sponzori:
Komes plus s.r.o Rozahnovce
Agropodnikateľ Dušan. Koško
Tatrans – Ing. Andrej Timko Trebišov
BFR s.r.o Trebišov
Ľubomír Maťaš Trebišov
Maral Trebišov – p. Remáková