Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Jubilanti

Je popoludnie, 28. október 2009 a v DD a DSS v Trebišove sa o 14.00 hodine začína milá akcia –– Posedenie s jubilantami.

Nebolo to po prvýkrát. Takéto milé stretnutia sa v našom zariadení usporadúvajú každoročne. Tentokrát našich oslávencov, ich najbližších príbuzných a všetkých prítomných vrelo privítal riaditeľ nášho zariadenia, Ing.Jozef Čičatko. Vedúca sociálno-výchovného úseku Ing. Erika Papáková predstavila deti z materskej škôlky v Slanci., ktoré milou scénkou – Ťahal dedko repku , ako aj peknými tancami a piesňami vyčarili na tvárach našich jubilantov úsmev a slzy šťastia.

Minúty, hodiny, dni a roky nášho života.
Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne ich prideľuje zo svojej náruče čas nám všetkým. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka šancu žiť....
toto je len časť slov Mgr.Karovičovej, ktorá svojim prednesom podčiarkla krásu vtedajšej udalosti.

Vystúpení nebolo konca kraja. S našimi jubilantmi sa okrem ich najbližších príbuzných prišli, do jedálne našich obyvateľov zabaviť a posedieť si aj deti z Detského domova v Sečovciach. Bolo to tak zvláštne krásne – spojitosť osamelých sŕdc – opustené deti a obyvatelia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb.
Keďže aj účinkujúce deti si potrebovali oddýchnuť, nasledoval akt blahoželaní a odovzdávania kvetín a darčekov, vlastnoručne vyrobených ostatnými mobyvateľmi zariadenia pre našich jubilantov, teda tých, ktorí sa v tomto roku 2009 dožili okrúhleho životného jubilea.
Usmievavé tváre našich oslávencov v závere tejto milej slávnosti svedčili o tom, že ich srdcia neostali osamotené, ale sa naplnili láskou a hrejivým pocitom, ktorý im dodávala práve prítomnosť ich najbližších.
Bolo to však aj o atmosfére, prostredí a občerstvení, na príprave ktorého sa poddieľal predovšetkým sociálno – výchovný úsek a pracovníci stravovacej prevádzky. Veľkou mierou prispeli tentokrát aj príbuzní ( deti , súrodenci, vnúčatá a pod.), ktorí boli spolu s jubilantami našimi vzácnymi hosťami. Na bohatých stoloch aj vďaka nim nechýbali chlebíčky, zákusky, slané pečivo, ovocie a nealkoholické nápoje.

Pevne veríme, že tohtoročné posedenie bolo len jedným z mnohých ďalších, o ktorých budeme môcť v budúcnosti povedať, že bolo lepšie ako to vlaňajšie.