Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Povedali si svoje „ÁNO“

Dňa 24. novembra sa naše zariadenie stalo svedkom výnimočnej a pre nás netradičnej udalosti. V tento deň si povedali svoje ÁNO dvaja naši klienti z časti domov sociálnych služieb , a to Mária Pastirková a Ondrej Švelan.
Sme nesmierne radi, že títo dvaja mladí ľudia práve u nás spojili svoje osudy , našli lásku a spriaznenú dušu jeden v druhom . Aj napriek tomu, že sa stali manželmi , rozhodli sa zotrvať v DD a DSS v Trebišove.

Prajeme im na ich spoločnej ceste životom veľa zdravia, šťastia , lásky a vzájomného porozumenia.

{hsjp svelanovci|fotogaleria}