Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Posedenie s jubilantmi

Ako každý rok aj tohto roku sme  zorganizovali slávnostné posedenie s našimi jubilantmi, ktorí  v roku 2008 oslávili svoje  okrúhle životné jubileum.
Táto pekná akcia sa uskutočnila 22. októbra 2008. Pre našich jubilantov sme mali okrem dobrého a chutného pohostenia, pripravené kvety a aj pekné darčeky, ktoré vlastnoručne pre nich pripravili ostatní klienti zariadenia

Keďže mesiac október je mesiacom úcty k starším, prišla našich oslávencov, ale aj ostatných dôchodcov,  pozdraviť  folklórna spevácka skupina Tokaj z Veľkej Trne.
Hostia im okrem pekných pesničiek doniesli aj sladké makovníky a orechovníky a krásne, veľké červené jabĺčka. Tým, ktorí sa nemohli prísť osobne pozrieť na ich vystúpenie, členky tejto speváckej skupiny išli zaspievať priamo na oddelenia, kde im odniesli aj koláče a jabĺčka.

Niekto odchádzal z tejto akcie s úsmevom na tvári, iný možno s trochou nostalgie za rokmi , ktoré sa už nedajú vrátiť späť. Napriek tomu to bol veľmi príjemne strávený jesenný podvečer.

{hsjp jubilanti08|fotogaleria}