Nedeľa, 01 Október 2023

logo lumentv 330

Mikuláš bol štedrý aj k našim dôchodcom

Deti zo základnej školy na ul. Gorkého v Trebišove si pripravili krásny kultúrny program, s ktorým k nám zavítali 5.12.2006 , teda v predvečer Mikuláša.
Spolu s nimi k nám zavítal aj Mikuláš , ktorý nezabudol na našich starkých a rozdával im mikulášske balíčky so sladkosťami a ovocím. Balíčky mu pomáhali rozdávať anjely a samozrejme že nechýbal ani čert, ktorý pre šťastie pomazal našich obyvateľov.

Túto akciu sa nám podarilo zrealizovať vďaka pomoci našich sponzorov a to: firme Milkagro Prešov a Ing. Koščíka, ktorý nám zabezpečili mikulášske balíčky.