Nedeľa, 01 Október 2023

logo lumentv 330

Dni mesta Trebišov 25. - 26. 8. 2007

DD a DSS Trebišov sa v rámci akcií , ktoré sa konali počas Dní mesta Trebišov, prihlásil do súťaže o navarenie najchutnejšieho kotlíkového gulášu.
Keďže v priebehu mesiaca júna sme počas juniálesu usporiadali podobnú súťaž v našom zariadení, rozhodli sme sa podrobiť podobnej skúške víťaza z našej juniálesovej súťaže .
Počas dní mesta Trebišov súťažilo 5 súťažných družstiev:
Družstvo DD a DSS Trebišov
Družstvo Obvodného úradu Trebišov
Družstvo poľovníckeho združenia Čajka
Družstvo p. Koscelníka
Družstvo p. Slavomíra Szenciho


Porota , ktorá hodnotila a degustovala guláš nemala určite ľahkú úlohu, ale nakoniec vyniesla výsledný ortieľ.
Víťazom tejto súťaže sa stal náš DD a DSS v Trebišove, ktorý reprezentoval Ladislav Fitere , ako hlavný kuchár, spolu so svojimi pomocníkmi Pavlínou Mancošovou, Antóniou Fiterovou a Štefanom Vilusom.

Počas celého dňa ich aktívne podporovali klienti nášho domova , deti z nášho krízového strediska a stanice opatrovateľskej služby , riaditeľ Ing. Jozef Čičatko a Ing. Papáková, ktorá priebeh celej akcie natáčala aj na video.

Odmenou za 1. miesto bol diplom a kotlík s trojnožkou, ktorý odovzdal nášmu súťažnému družstvu primátor Trebišova Jozef Anďal.
O tom, že guláš bol veľmi chutný svedčí aj ten fakt, že obsah obidvoch navarených kotlov mizol veľmi rýchlo . Pochutili si na ňom zdarma nielen obyvatelia a zamestnanci nášho zariadenia, ale každý kto prišiel.