Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Country Katarína

Opäť trochu netradičná zábava seniorov

Takto by sa dala charakterizovať Katarínska zábava v DD a DSS v Trebišove, ktorá sa konala 21.11.2007. Katarínsku zábavu organizuje naše zariadenie tradične už niekoľko rokov.

Čo však bolo na nej netradičné?
Nuž snáď to, že spôsob zábavy počas celého popoludnia až do neskorých večerných hodín sa niesol v štýle country. Dokonalú atmosféru country štýlu vytvorila hudobná skupina Stetson, ktorá našim klientom a zamestnancom hrala až do večerných hodín krásne trampské pesničky, a to bez nároku na honorár. Ale aj naši seniori, napriek svojmu vysokému veku a tiež zamestnanci sa snažili k tejto atmosfére prispieť tým, že boli oblečení v tomto štýle.

Netradične túto zábavu spestrili aj súťaže , v ktorých si naši seniori mohli vyskúšať svoju šikovnosť a dôvtip. Súťažili v individuálnych disciplínach, napríklad mali za úlohu čo najrýchlejšie vytiahnuť do úst cukrík uviazaný na niti / víťaz Katka Dudášová/, alebo v inej disciplíne súťažili, kto čo najskôr vypije stanovené množstvo jogurtového mlieka. Tu si veľmi šikovne počínala p. Vlasta Firkalová.

Okrem toho si mohli zasúťažiť aj tímovo. Počas pustenej hudobnej nahrávky sa mali súťažné páry ,v ktorých mala partnerka priviazaný na nohe nafúknutý balón, počas tanca popukať balóny ostatným párom a svoj balón si chrániť čo najdlhšie. Túto disciplínu vyhral p. Vaško so svojou ošetrovateľkou p. Kováčovou, ktorú pojal za partnerku.
Ale najväčší úspech zožala súťažná disciplína, v ktorej dvaja dobrovoľne prihlásení klienti / Michal Žiga a Ján Meszároš/ mali za úlohu v stanovenom časovom limite zabaliť čo najviac ľudí z publika do jednorázových plienkových nohavičiek. Keďže obaja boli rovnako šikovní a zabalili rovnaký počet ľudí , rozhodlo to, že jednému z nich sa podarilo zabaliť nášho kameramana, za ktorého získal dva hlasy a teda zvíťazil p. Meszároš. Tu sa skutočne podarilo urobiť rekord . Výsledkom bolo , že na tanečnom parkete sa ocitlo 31 zamestnancov a klientov v plienkových nohavičkách . Atmosféra bola naozaj vynikajúca a všetci spoločne potom zatancovali nohavičkové kolo. Samozrejme , že sa k nim postupne pridávali aj ostatní.

Aká by to bola zábava , keby sme nemysleli na dobré pohostenie a občerstvenie, ktoré nám opäť poskytli naši sponzori: Ta-trans Ing. Timko Andrej, B.F.R., s.r.o Trebišov, Cimbaľák s.r.o. Bardejov, Ing. Koščík, p. Ľubomír Maťaš, a Zlatica Gavlová. Týmto sa im chceme opäť srdečne poďakovať za to , že nám pomáhajú robiť radosť starým a zdravotne postihnutým ľuďom.

/pap/