Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Komu sa nelení - tomu sa zelení

Toto príslovie je pre náš domov dôchodcov a domov sociálnych služieb šité priamo na mieru.
A to, že je tomu naozaj tak, dokazujú - krásna zeleň , kvetinové záhony a upravené oddychové zákutia pre klientov nášho zariadenia.

DDaDSS Trebišov - Komu sa neleníDDaDSS Trebišov - Komu sa nelení

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Trebišove sa nachádza v juhovýchodnej časti Trebišova , v tesnej blízkosti nemocnice s poliklinikou , na rozľahlom 3.5 hektárovom pozemku plnom zelene . Udržiavať takúto rozsiahlu plochu je zaväzujúce, ale aj pomerne náročné.

Keďže v zariadení je poskytovaná starostlivosť 240 našim klientom, ani im nie je ľahostajné prostredie okolo ich domova.

DDaDSS Trebišov - Komu sa neleníDDaDSS Trebišov - Komu sa nelení

Pravidelne sa tu organizujú spoločné sezónne brigády zamestnancov a klientov zariadenia.

Na jar / 24.5.2006/ boli tieto brigády spojené s vyčistením celého areálu, prípravou a výsadbou kvetinových záhonov.

V lete / 21.6.2006/ boli brigády spojené predovšetkým s udržiavaním oddychových a relaxačných zákutí, športového areálu, okopávaním kvetinových záhonov, kosením trávy a zametaním chodníkov.

No a na jeseň / 11.10.2006/ bolo potrebné pooberať ovocie, opäť všetko vyčistiť a vyhrabať lístie.

V záujme lepšej motivácie našich klientov sa už stalo nepísaným pravidlom, že v popoludňajších hodinách, po dobre vykonanej práci, si spoločne posedíme pri ohníku a opečieme klobásku a slaninku. Neodlučiteľnou súčasťou nášho posedenia je dobrá muzika , za doprovodu vlastných bicích a harmoniky, a samozrejme spev, niekedy aj tanec.
Fotografie z týchto akcií majú vlastnú výpovednú hodnotu a nepotrebujú žiadny komentár

Pri pozorovaní našej zábavy, by nezainteresovaný pozorovateľ ani nezistil, že sa zabávajú starí ľudia a v mnohých prípadoch zdravotne ťažko postihnutí občania.

Pocit dobre vykonanej spoločnej práce ich bezpochyby napĺňa šťastím a pocitom, že aj oni sú schopní priložiť ruku k dielu a že sú pre svoj domov užitoční. Zároveň aspoň na malú chvíľu zabudnú na svoje každodenné starosti, choroby a trápenia a aspoň malú chvíľu sú šťastní..
Odmenou sú im v lete krásne kvitnúce kvetinové záhony a pochvala od ich príbuzných, od ktorých mnohokrát počujeme slová chvály.