Nedeľa, 01 Október 2023

logo lumentv 330

Učíme sa ovládať počítač

Trochu netradičnou , ale veľmi zaujímavou aktivitou pre starších a zdravotne postihnutých klientov nášho zariadenia bol bezpochyby počítačový kurz , zameraný na poskytnutie základnej počítačovej gramotnosti, teda naučiť ich obsluhovať počítač.

Naším hlavným cieľom bolo oboznámiť ich zo základmi obsluhy počítača, s možnosťami získavania zaujímavých informácií prostredníctvom internetu a v neposlednom rade umožniť im nadväzovať prostredníctvom internetu kontakty so svojimi blízkymi, príbuznými, známymi, ale aj neznámymi ľuďmi.
Pri príprave tohto kurzu sme mali určité obavy, či bude zo strany našich klientov o takúto formu vzdelávania záujem a ako bude celý kurz prebiehať, či to nebude na nich priveľká záťaž. Opak bol pravdou. Naši klienti sa na každý deň tohto kurzu veľmi tešili a bolo vidieť , že ich to celkom baví.

DDaDSS Trebišov - Učíme sa ovládať PCDDaDSS Trebišov - Učíme sa ovládať PCTo, že im to išlo veľmi dobre, potvrdila aj PhDr. Savčáková, lektorka tohto kurzu, ktorý prebiehal po dobu piatich dní a to od 2.10.2006 do 6.10.2006 priamo v našom zariadení, v miestnosti, ktorá slúži pre výkon záujmových činností obyvateľov.


Šesť klientov nášho zariadenia tak „ zasadlo do školských lavíc a začali sa učiť pracovať samostatne s počítačom".

Počas kurzu sa prihliadalo na individuálne schopnosti každého klienta a všetko si mohli samostatne na vlastnom počítači vyskúšať.

Keďže zariadenie má v miestnosti pre záujmovú činnosť klientov natrvalo inštalovaný vlastný počítač s napojením na internet, posledný deň kurzu boli jeho účastníci oboznámení s možnosťami používania internetu.

DDaDSS Trebišov - Učíme sa ovládať PCDDaDSS Trebišov - Učíme sa ovládať PC


Projekt PC - KRÁCIA PRE VIDIEK bol z 90 % finančne dotovaný z prostriedkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a 10 % ho spolufinancoval Kredit, s r.o, Košice.


Hlavným cieľom tohto projektu bola podpora informatizácie spoločnosti prostredníctvom poskytovania vzdelania zameraného na získanie základnej digitálnej gramotnosti, umožňujúcej obyvateľom využívať výhody informačno - komunikačných technológií.
Jeho špecifickým cieľom bolo okrem získania základnej počítačovej gramotnosti aj podporiť udržiavanie a vytváranie nových kontaktov u zdravotne postihnutých občanov, ale aj starých občanov.

Táto vzdelávacia aktivita bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR a predmetom výuky boli základné počítačové zručnosti / MS Windows - Word/.

Po úspešnom zvládnutí tohto kurzu boli jeho účastníkom odovzdané certifikáty.
Účastníci kurzu ocenili snahu a trpezlivosť svojej lektorky a odmenili sa jej peknou kytičkou a sladkou pozornosťou.