Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Naši jubilanti

V našom zariadení si pravidelne pripomíname rôzne sviatky a životné jubileá našich klientov.

Okrem pekných pesničiek v podobe hudobných pozdravov , ktoré hráme prostredníctvom ústavného rozhlasu našim oslávencom k meninám a narodeninám, nezabúdame ani na okrúhle životné jubileá našich klientov.

DDaDSS Trebišov - Naši jubilantiDDaDSS Trebišov - Naši jubilanti

Oslavy okrúhlych životných jubileí organizujeme spravidla dvakrát ročne . Pre našich oslávencov pripravíme pekné spoločné posedenie za prítomnosti riaditeľa zariadenia, celého sociálneho úseku a úsekových sestier a pozvaných blízkych príbuzných. Naši jubilanti sú vždy obdarovaní kvetmi a skromným darčekom . Krátky kultúrny program, hudba a dobré pohostenie vždy navodia veľmi príjemnú sviatočnú atmosféru.