Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Juniáles 2007

Juniáles 2007 - opäť jeden vydarený deň

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Trebišove dňa 20. júna 2007 zorganizoval akciu Juniáles 2007, spojenú s netradičnou súťažou vo varení gulášu.

Už deň predtým to v zariadení „vrelo" napätím. Vzduch bol nabitý očakávaním, netrpezlivosťou a obavou či „výjde" počasie.

Ale ráno sa všetci zobudili do prekrásneho dňa, ktorý priam pozýval na uskutočnenie akcie. A tak sa to začalo. Presne o 9,00 hod. slávnostne všetkých privítal na akcii riaditeľ zariadenia Ing. Jozef Čičatko a vedúca sociálneho úseku Ing. Erika Papáková oboznámila všetky súťažné družstvá o podmienkach súťaže.

Program bol naozaj bohatý. Vo varení gulášu súťažilo päť trojčlenných družstiev: obyvatelia, úsek technickej prevádzky, zdravotnícky úsek, administratíva a družstvo pričlenených zariadení - Útulok Sečovce, Krízové stredisko a stanica opatrovateľskej služby v Trebišove. Aby sa celá akcia nezúžila len na varenie gulášu, opekala sa aj slaninka, špekáčky a nechýbalo ani občerstvenie. Veru ani o tanec a dobrú hudbu nebola núdza. A kto v tej horúčave vládal a mal chuť, mohol si dosýta zakrepčiť. V priebehu súťaže prišla varenie gulášu skontrolovať a ochutnať vzorky , aj najstaršia obyvateľka zariadenia , 98 ročná Anna Bérešová a samozrejme spolu s ňou aj najmladšia obyvateľka, 25 ročná Katka Dudášová.

DDaDSS Trebišov - Juniáles 2006DDaDSS Trebišov - Juniáles 2006Pri smiechu a dobrej nálade ubehol čas ako voda a popoludní o 15. hodine prišiel čas na ochutnávku gulášu a vyhodnotenie súťaže . Hlavnými degustátormi bola vedúca stravovacej prevádzky, predseda výboru obyvateľov a úseková sestra A pavilónu. Rozhodovanie komisie veru nebolo ľahké a porota musela v druhom kole rozhodovať o 1.a 2 mieste a o 3.a 4. mieste.

O výsledku tejto súťaže informoval všetkých prítomných riaditeľ zariadenia. Verdikt znel: Na prvom mieste o najchutnejší guláš zvíťazili zdravotníci, na druhom mieste sa umiestnili pridružené zariadenia Útulok Sečovce a Krízové stredisko a stanica opatrovateľskej služby v Trebišove, tretie miesto obsadili obyvatelia zariadenia. Štvrté a piate miesto obsadila administratíva a úsek technickej prevádzky.

Jednotlivé súťažné družstvá boli odmenené diplomom, sladkosťou a samozrejme vareškou, aby im ostala pamiatka na tento posledný jarný deň.

Hudbu, spev, tanec a dobrú náladu, obohatenú o vystúpenie folklórnej skupiny „Žipovčanka" z Nižného Žipova, bolo počuť z areálu domova dôchodcov a domova sociálnych služieb ešte dlho po západe slnka.

DDaDSS Trebišov - Juniáles 2006DDaDSS Trebišov - Juniáles 2006


Keď sa akcia oficiálne skončila, všetci sa rozchádzali domov unavení, no s pocitom, že úsilie, ktoré vynaložili na zorganizovanie akcie, stálo za to.

Veď vidieť úsmev a šťastie na tvárach a mladistvú iskru v oku našich obyvateľov je vždy pre nás tou najkrajšou odmenou ...

Domov dôchodcov by takúto netradičnú akciu nemohol zorganizovať nebyť našich ochotných sponzorov, ktorí nám k tomu pomohli. Touto cestou by sme chceli poďakovať predovšetkým Ing. Koščikovi, Firme Tatrans s r.o Trebišov, BFR s r.o. Trebišov, p.Maťašovi, firme Cimbaľák s r.o Bardejov, a všetkým ostatným, ktorí aspoň troškou priložili ruku k dielu.