Nedeľa, 01 Október 2023

logo lumentv 330

Zabíjačkové hody

4. máj 2005 si obyvatelia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Trebišove určite budú dlho pamätať. Už od skorých ranných hodín bolo v zariadení veľmi živo a rušno, pretože sa všetci , zamestnanci ale aj obyvatelia, chystali na netradičnú akciu . V západnej časti areálu zariadenia boli rozostavené kotlíky s nachystaným drevom, parák, veľké kuchynské stoly, mäsiarsky klát , hrnce a samozrejme lavičky, stoly a stoličky pre klientov tohto zariadenia. Celým májovo vyzdobeným areálom sa rozliehala ľudová hudba k zlepšeniu celkovej nálady a k prilákaniu zvedavcov.
Vedenie domova dôchodcov a domova sociálnych služieb totiž zorganizovalo veľmi zaujímavú , avšak pomerne netradičnú akciu, a to klasickú slovenskú zabíjačku so všetkým , čo k tomu patrí.

DDaDSS Trebišov - Zabíjačkoé hodyDDaDSS Trebišov - Zabíjačkoé hody


Táto myšlienka sa zrodila veľmi spontánne vtedy , keď vedenie domova rozmýšľalo nad tým, ako odmeniť svojich obyvateľov a zamestnancov v súťaži „O najkrajšie veľkonočne vyzdobené oddelenie“. V mesiaci marec 2005 totiž Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Trebišov vyhlásil súťaž o najkrajšie vyzdobené veľkonočné oddelenie. Vyhlásenie tejto súťaže našlo skutočne veľkú odozvu. Obyvatelia jednotlivých oddelení spoločne so svojimi sestričkami, ošetrovateľkami, ale aj s pomocou svojich príbuzných zmobilizovali všetky svoje sily, zapojili vlastnú fantáziu, ale aj zručnosť a svoje oddelenie odeli do slávnostného veľkonočného šatu. Z každého oddelenia dýchala počas veľkonočných sviatkov svieža jarná a sviatočná atmosféra . Výzdobu jednotlivých oddelení hodnotila komisia v zložení: Ing. Jozef Čičatko - riaditeľ DD a DSS Trebišov, Ing. D.Vaľová – pracovníčka Mestského úradu v Trebišove a p. E. Bojtimová z Ultimy Trebišov. Keďže bolo naozaj veľmi ťažké vyhodnotiť najkrajšie vyzdobené oddelenie , pretože každé z nich bolo vyzdobené skutočne s veľkou dávkou fantázie a kreativity, komisia sa rozhodla , že budú odmenení všetci. Tou odmenou bolo živé prasiatko so živou váhou 275 kg, ktoré skolil vlastnoručne riaditeľ domova dôchodcov Ing. Jozef Čičatko , za pomoci pracovníkov údržby. Po tomto netradičnom zahájení akcie sa začalo naozaj pilne pracovať. Bolo treba prasiatko opáliť, rozobrať a všetko pripraviť tak, aby očakávané mäsko s kapustou, klobásky a jaterničky boli včas hotové. Niektorí obyvatelia sledovali akciu len obďaleč, iní neodolali a radili priamo pri zabíjačke a pri spracovávaní klobás či jaterníc. Aj keď sa táto akcia pripravovala s určitými obavami o organizačné zvládnutie, dopadla skutočne na výbornú. Práce sa chopili zamestnanci všetkých úsekov, zdravotníci, sociálni pracovníci, administratíva, technická prevádzka, proste každý. Najviac zaťaženým úsekom však bola počas celého dňa, ale aj na druhý deň, stravovacia prevádzka, pretože na nich sa obracal každý, kto niečo potreboval.

DDaDSS Trebišov - Zabíjačkoé hodyDDaDSS Trebišov - Zabíjačkoé hody

Avšak aj oni to zvládli skutočne veľmi dobre. Aj napriek tomu, že od rána sa na oblohe vznášali ťažké mraky a slniečko bolo skryté za nimi, počasie predsa len vydržalo. Bola výborná atmosféra a príjemná pohoda. Po dobre vykonanej práci , popoludní o 14.00 hod. , za prítomnosti pozvaných hostí, Ing. Čičatko vyhodnotil súťaž o najkrajšie veľkonočne vyzdobené oddelenie, kde odovzdal zástupcom jednotlivých oddelení ďakovné listy . Zároveň poprial všetkým prítomným dobrú chuť a príjemnú zábavu pri dobrej muzike. Na dobrom vínku a výborných zabíjačkových špecialitách, ktoré rozvoniavali celým areálom , si pochutili všetci obyvatelia, zamestnanci, ale aj pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali ani deti z Detského domova v Sečovciach, podpredseda Košického samosprávneho kraja Ing. Iľko, či zástupcovia mesta Trebišov a samozrejme sponzori tejto peknej akcie. Aby toho nebolo málo, pre hostí bolo pripravené ešte aj cukrové prasiatko, ktoré zabezpečila hlavná sestra zariadenia p. Korytková. K dobrej nálade prispeli aj sami obyvatelia. Pán Illeš zahral ľudové pesničky na harmonike a pán Mackanič ho doprevádzal hrou na bicích. Zábava naozaj naberala na obrátkach, niektorí tancovali, iní spievali, avšak v neskorých popoludňajších hodinách rozveselenú spoločnosť rozohnal dážď. Aj napriek tomu im však ostali pekné spomienky na tento májový deň.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Trebišove touto cestou ďakuje sponzorom p. Koškovi z Dargova, p. Dandárovej z Kožuchova, Ing. Jakubčíkovi, firme Tatrans Trebišov, Stavoservis Plechotice, BFR Trebišov, Ing. Pieckovi Trebišov za to , že sa nám vďaka nim podarilo túto akciu úspešne zrealizovať k spokojnosti všetkých zúčastnených. Nezostáva nám nič len dúfať, že nebude poslednou.