Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Karneval 2006

DDaDSS Trebišov - Karneval 200622. február 2006 sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Trebišove niesol v duchu pekných tradícií spojených s obdobím fašiangov. V tento deň presne o 15.00 hod. pomaličky vstupovali do veľkej jedálne zariadenia rôzne nadprirodzené bytosti, rozprávkové postavy , zvieratká , či rastlinky Nebolo to však zásluhou žiadnych čarov, bol to len karneval, ktorým si zamestnanci a obyvatelia nášho zariadenia chceli spestriť obdobie fašiangov, pre ktoré sú typické rôzne plesy a dostatok zábavy. Celú túto plejádu krásnych a nápaditých pestrofarebných masiek mali možnosť vidieť Mgr. Gojdičová spolu s deťmi s Detského domova v Sečovciach, Ing. Vaľová z Mestského úradu v Trebišove a aj zástupkyne jednotlivých klubov dôchodcov pracujúcich pri Mestskom úrade v Trebišove , ktoré boli na túto peknú akciu pozvané.

Za doprovodu hudby sa celkom predstavilo 54 masiek, ktoré si pripravili obyvatelia zariadenia za pomoci zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Nechýbali sestričky, lekári, kuchár, poľovník, čert, Zoro, nevesty a ženíchovia, tehotná cigánka, hokejista, bábätká, chuligán, tekvica, malý Mirko, noc, šašo, kráľovná, tekvica, muchotrávka, strašidlo, upratovačka, dievča z E55, policajt, japonskskí turisti, či iné postavičky. Masky boli skutočne veľmi pekné pestrofarebné a hlavne kreatívne a nápadité. Keďže detičky z Detského domova nechceli zaostať popri našich obyvateľoch, aj oni sa predstavili na oplátku vo veľmi milých detských maskách a neskôr počas večera predviedli pekné nacvičené tančeky. Týmto pekným úvodným programom sme sa postarali všetkým prítomným hosťom, obyvateľom, ale aj zamestnancom o veľmi dobrú a veselú náladu. Svoje urobila samozrejme aj dobrá hudba, pri ktorej sme si počas celého popoludnia až do neskorých večerných hodín výborne zatancovali a zabávali sa. Aká by to však bola zábava, keby sme nepripravili aj dobré a chutné pohostenie. Každému sa ušla chutná upečená klobáska, zákusok, či niečo na občerstvenie a doplnenie telesných tekutín.

DDaDSS Trebišov - Karneval 2006 V závere oficiálnej časti tohto výnimočného dňa boli odmenené najkrajšie masky. Tieto mali možnosť hodnotiť hostia, ale aj zamestnanci. Z každého pavilónu boli vyhodnotené tri najkrajšie masky a odmenené peknými hodnotnými darmi. Nezabudli sme však ani na ostatné masky , ktoré sme taktiež odmenili malými darčekovými predmetmi, aby im ostala pekná spomienka na tento veselý deň. Pre deti z Detského domova si naši obyvatelia pripravili krásne vlastnoručne vyrobené kuriatka zo sadry a sladkú odmenu . Touto peknou a veselou akciou zamestnanci a obyvatelia nášho zariadenia zakončili obdobie fašiangov, po ktorom nasleduje podľa starých zvykov a tradícií obdobie predveľkonočného pôstu. Veríme, že sa nám podarilo týmto dňom urobiť život niektorých ľudí krajším a veselším a že sa všetkým prítomným táto akcia vryje do pamäti ako krásna spomienka na 22.2.2006 v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Trebišove.

DD a DSS Trebišov chce touto cestou poďakovať všetkým tým, vďaka ktorým sme mohli túto akciu uskutočniť. Patria medzi nich: Cimbaľák s.r.o Bardejov, Tantrans s.r.o Trebišov, Ing. Timko – Rempo Trebišov, p. Gavlová Vojčice, Ing. Šarák, p. Gojdič Trebišov, BFR s.r.o Trebišov, zamestnanci DD a DSS Trebišov.