Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Čo sme dokázali v roku 2022

Rok 2022 bol plný nápadov a vízii, ktoré sme sa snažili plniť a realizovať. Vznikla skupinka pracovitých a pre vec zapálených prijímateľov sociálnej služby, ktorí spoločne s pracovníkom sociálneho úseku Marekom Majorošom vytvorili tzv. pracovnú čatu. Táto sa denne podieľala na zveľaďovaní a skrášľovaní nášho rozsiahleho areálu tak, že postupne menil svoju tvár.

Čo všetko sa nám za rok podarilo? Tu to máme:

  • kosenie trávnika je relax
  • osadzovanie moderných smetných košov pri novovybudovanom ihrisku.
  • skrášľovanie okolo stromov a kríkov okrasným prírodným kameňom a dlažbou
  • novo vybudované ihrisko na ruské kolky
  • vymurovanie studničky s pitnou vodou
  • chodník okolo elektrickej rozvodne

Nie je čo dodať, niet slov. Obrovská pochvala a jednoducho klobúk dole všetkým, ktorí sa aj napriek svojmu zdravotnému handicapu zapájajú do skrášľovania nášho areálu.

Spracoval: Marek Majoroš