Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Oslava jubilantov

Jubilanti, ktorým vek postriebril vlasy vločkami skúseností, zážitkov a obetavosti oslávili svoje okrúhle životné jubileá 90, 80, 70, 60, 50 a 40 rokov.

Vo vkusne pripravenej zasadačke zariadenia Lumen Trebišov vedúca úseku starostlivosti o klientov Ing. Mgr. Erika Papáková a vedúce zariadení p. A. Dandárová, p. E. Duč – Anciová, p. M. Jakabová vo svojom príhovore ocenili dôležité okrúhle jubileá a životné skúsenosti našich 20 oslávencov. Prípitok, torta, zákusky a káva potešili oslávencov. Nechýbal ani karafiát pre dámy na znak vďaky a úcty k ich šedinám. V nich sa totiž skrývajú dlhoročné skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách. Spestrením oslavy bola aj účasť Ľudového súboru Paričovčan, ktorého speváci vniesli svojim vystúpením neopakovateľnú atmosféru.