Piatok, 24 September 2021

Svätý Mikuláš navštivil seniorov

Ani tento rok na nás nezabudol Svätý Mikuláš. Na svojej ceste za všetkými deťmi sa dňa 8.12.2014 zastavil aj v našom zariadení Lumen. Navštívil všetky izby a poprial zdravie, šťastie a pokoj všetkým v ňom. Mikuláš si pripravil sladkú odmenu pre našich klientov, ktorým vyčaril úsmev na tvár ia zároveň si zaspomínali na svoje detstvo ...