Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Lumeňácky kotlík 2023

Akciu Lumeňácky kotlík sme zrealizovali už druhýkrát v jesenných mesiacoch tohto roka a to 6. 9. 2023 pre všetky verejné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Naším cieľom bola vzájomná kooperácia, spolupatričnosť a integrácia zdravotne postihnutých klientov zo zariadení sociálnych služieb. Prínosom tejto akcie bolo zároveň nadviazanie vzájomných kontaktov nielen medzi klientmi, ale aj medzi zamestnancami zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a výmena vzájomných skúseností.

Jej príprava a organizácia bola v gescii úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie, avšak venovali sa jej zamestnanci všetkých úsekov. Bolo potrebné upraviť a pripraviť veľký priestor v záhrade, materiálne a organizačne zabezpečiť 15 stanovíšť pre súťažné družstvá a samozrejme pripraviť systém, hodnotenia, vyhodnocovania a odmeňovania účastníkov. V neposlednom rade bola jej najdôležitejšou fázou príprava cien pre víťazov a kultúrny program.

Od skorého rána nám počasie dávalo najavo, že dnes to vyjde a hudba, ktorá sa rozliehala po celom areáli, nám všetkým dodávala dobrú náladu. Aby sa naši hostia cítili u nás príjemne, pracovníci úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie spolu s klientmi pripravili pre všetkých magnetky v podobe smajlíkov, napiekli koláč z kyslého mlieka, žĺtkové rezy, ovocnú bublaninu, špice a guľky z piškót. Pripravili ceny pre víťazné družstvá, ale aj drobné darčeky pre všetkých zúčastnených. Pracovníci technického úseku sa postarali o technické záležitosti – parkovanie, stoly, lavičky, drevo, vodu a o to, aby náš areál bol vzorne vykosený. Naši hostia neboli počas dňa vôbec hladní, pretože pracovníci stravovacej prevádzky spolu so zdravotníckymi pracovníčkami pripravili chutné chlebíčky a neskôr chrumkavé pečené klobásky. Zdravotnícki pracovníci mali pripravené stanovisko, na ktorom si mohli prítomní dať zmerať tlak, tep a zároveň zastrešovali poskytnutie prvej pomoci.

V deň „D" postupne prichádzali súťažné tímy zo 14. sociálnych zariadení a taktiež zamestnanci z KSK, ktorí tvorili 14. súťažný tím. Mesto Trebišov sa ospravedlnilo, že sa nemohlo zúčastniť varenia, no prišiel pán primátor PhDr. Marek Čižmár, ktorý bol členom hodnotiacej komisie. Každé jedno družstvo zo štrnástich zúčastnených si dalo záležať na svojom imidži i tajnom kuchárskom recepte, pretože každý chcel vyhrať.

Na ihrisku celú akciu o 9.30 hod. oficiálne zahájil Ing. Vladimír Pauco, poverený riadením odboru sociálnych vecí KSK a riaditeľ nášho zariadenia PaedDr. Štefan Čarný, v prítomnosti primátora Trebišova a zároveň poslanca KSK PhDr. Mareka Čižmára, riaditeľov zúčastnených zariadení sociálnych služieb a účastníkov súťaže. O organizácii a harmonograme celého dňa, podmienkach súťaže, systéme hodnotenia a vyhodnotenia informovala sociálna pracovníčka Mgr. Anna Elková.

Po úvodnom privítaní sa každé družstvo vybralo ku svojmu stanovišťu, ktoré si po príchode vylosovalo. Jednotlivé tímy začali zakladať oheň, čistiť zeleninu, krájať mäso a pridávať tajné ingrediencie do svojho gulášu, aby to stihli v časovom limite. Každé družstvo sa snažilo ako najviac vedelo, nálada v tímoch bola výborná. Počas varenia sa mohli všetci navzájom stretnúť, posedieť si a porozprávať pri občerstvení na kávičke, čaji, či malinovke a pohostiť sa pripravenými dobrotami a ovocím. Počas celého varenia bol k dispozícií turistický vláčik, ktorý vozil všetkých súťažiacich do trebišovského mestského parku.

Počasie nám prialo, svietilo nám hrejivé slniečko a atmosféra bola vynikajúca. Zariadenie Ondava z Rakovca nad Ondavou vybralo harmoniku a začalo sa spievať, tancovať. Naše družstvo sa nedalo zahanbiť a vytiahlo gitaru, začalo spievať. Postupne sa k nášmu spevu pridalo aj iné družstvo a začalo tancovať.
O pol druhej poobede bola súťaž ukončená a súťažné družstvá predložili porote svoj štýl servírovania guláša. Servírovanie hýrilo nápadmi, farbami i lákavými vôňami. Porota v zložení Ing. Vladimír Pauco, PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhDr. Marek Čižmár to nemala ľahké. Všetky vzorky boli porote predložené anonymne.

Kým porota hodnotila, na rad prišiel dobrý guláš. Počas ochutnávania nasledoval kultúrny program v podobe vystúpenia folklórnej skupiny Strapec z Čerhova, ktorý zároveň prítomným skrátil chvíle čakania na výsledky.

Vyhodnotenie a odovzdávanie sa konalo opäť na ihrisku a tu sú výsledky.

1. miesto Anima Michalovce 2. miesto Harmonia Strážske 3. miesto Lúč Šemša

Všetci sme sa cítili výborne a už sa tešíme na ďalší rok, kedy opäť stretneme našich priateľov pri treťom ročníku Lumeňáckeho kotlíka. To krásne spoločné záverečné stretnutie klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, tiež speváckej folklórnej skupiny potvrdilo, že to čo robíme, robíme srdcom a s láskou.

Spracovala: Mgr. Kolesárová