Nedeľa, 14 Júl 2024

logo lumentv 330

Slávnostné otvorenie AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY LUMEN

navždy a bude slúžiť všetkým nám. Cestovanie je spôsob dopravy, ktoré každý z nás absolvoval nespočetnekrát. V našom zariadení sú poskytované sociálne služby klientom s demenciou, ktorí sa často vyberú na autobus, aby mohli ísť za tými najbližšími, známymi, ale hlavne domov. Hľadajú zastávku a čakajú na autobus. Ten však neprichádza, ale čakaním naň vyplnia svoj čas a upokoja sa. Preto sme sa rozhodli, že takúto pomyselnú autobusovú zastávku v našom areáli zriadime.

Základnú konštrukciu pripravili zamestnanci technického úseku. Následne torealizovali a pripravovali a do finálnej fázy dotiahli naši klienti pod vedením inštruktora Mareka Majoroša. Patrí im obrovská pochvala a velikánske poďakovanie za profesionálne prevedenie. Neostávalo nič iné, iba to odovzdať do prevádzky a sfunkčniť.

Tak sa dňa 28.07.2023 v našom zariadení konala veľkolepá akcia pod názvom: Slávnostné otvorenie autobusovej zastávkyLumen.

Môže byť autobusová zastávka bez autobusu? Jasné že nie a na prekvapenie všetkých dorazilaj netradičný autobus– Tokajský vláčik.K dispozícii boli ajlístky, ktoré nám zabezpečilmanažér kvality. Autobus mohol premávať a rozvážať klientov nie len po zariadení, ale aj pomeste amestskom parku celý celučičký deň. Dovoľujeme si Vámdať do pozornosti, že to neboli len také obyčajné lístky, ale s QR kódom. Po oskenovní QR kódu sa zobrazila stránka zariadenia Lumen, kde sa každý mohol o našom zariadení dočítať a dozvedieť oveľa viac.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať ajtým, ktorý sa svojou podporou podieľali, aby sa táto jazda autobusom uskutočnila.

  • Ing. Mgr. Erika Papáková - vedúca úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie
  • Geria, s.r.o.Trebišov
  • ULTIMA TV, Trebišov
  • AZ-ROB s.r.o., Plechotice
  • SD – GASTRO s.r.o. Trebišov
  • STAV-PRO
  • ZMRZLINA HASAN
  • Staviva SK s.r.o. Trebišov
  • Marek Majoroš – zamestnanec zariadenia

VŠETKÝM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME

Spracoval: Marek Majoroš