Streda, 26 Jún 2024

logo lumentv 330

Veľa lásky

Dňa 15.11.2022 sa v Košiciach uskutočnil benefičný koncert pod názvom „ Veľa lásky. Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu Milana Štefánika, ktorý nám umožnil byť v pravý čas na správnom mieste a mohli sme zažiť úžasnú atmosféru na podujatí a zároveň večer plný lásky, dobra, emócií a radosti.

Na tomto projekte sa podieľalo veľa úžasných ľudí, organizátorov a umelcov, medzi ktorých patrí skupina Gladiátor, Hrdza, Peter Bič Projekt a moderátor B. Mojsej. Samozrejme nesmieme vynechať cvičiteľky Zumby.

Tento koncert bol určený pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím. Sú to vďační ľudia, skvelé publikum, ktoré napriek svojím zdravotným problémom vie rozdávať energiu a radosť.

Spracovala : Martina Šurimová