Nedeľa, 05 Február 2023

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodengeratívnych procesov.

Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21. septembra. Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých patrí tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

V našom zariadení sme pri tejto príležitosti 29. 9. 2021 zrealizovali tréning pamäti, ktorého sa zúčastnili naši klienti. Súčasťou tréningu bolo doplňovanie čísloviek, vytváranie rôznych slov na rovnaký slovný základ, či tvorenie slov z názvu kníh. Klienti si pospomínali aj na rôzne slovné zvraty, ktoré im pripomenuli zážitky z mladosti.

Spracovala Mgr. Kolesárová