Utorok, 16 August 2022

Mikuláš, čo nám tohto roku dáš?

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii, 6.12.2021 na sviatok sv. Mikuláša, sociálny úsek nachystal pre klientov nášho zariadenia program spojený s rozdávaním mikulášskych darčekov. Inštruktori sociálnej rehabilitácie boli prezlečení za Mikuláša, čerta, anjela a škriatkov.

Po príhovore vedúcej úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie p. Papákovej, zavítali do spoločnej jedálne anjel a čert, ktorí hľadali Mikuláša. Nakoniec po vyzvaní vošiel aj Mikuláš so škriatkami a s plnými košíkmi darčekov pre našich klientov. K darčeku každý dostal aj pozdrav vyrobený deťmi z MŠ v Zemplínskej Teplici, ktoré kvôli pandemickej situácii nemohli prísť osobne, ale aspoň takto chceli pozdraviť našich klientov. Vianočné koledy navodili dlho očakávanú vianočnú atmosféru, ktorú dotváral aj krásny vianočný stromček a vianočná výzdoba v jedálni. Nasledovalo fotenie klientov s Mikulášom, anjelom a čertom, ale aj so svojimi obľúbenými opatrovateľkami, kuchárkami, či sociálnymi pracovníkmi.

Po kratšej zábave sa Mikuláš, čert a anjel rozlúčili a ich kroky viedli na oddelenie k ťažko chorým imobilným klientom. Aj oni sa návšteve a darovanej sladkosti veľmi potešili.

Mikulášove kroky nakoniec viedli k riaditeľovi zariadenia PaedDr. Čarnému, ale aj do administratívy, práčovne, kuchyne a na údržbu a vrátnicu. Aspoň takýmto spôsobom pripomenul Mikuláš všetkým zamestnancom ich detské časy, hoci nikto z nich to už nečakal.

Celá táto akcia v každom zanechala dobrý pocit z obdarovania, ale aj z očakávania vianočných sviatkov.

Vyhotovil: Silvia Hatráková

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované na stránke zriaďovateľa

ksk logo nove