Piatok, 22 September 2023

logo lumentv 330

Maľovanie veľkonočných vajíčok

V čase blížiacich sa veľkonočných sviatkov sme sa všetci pripravovali na ich slávenie. Príprava na veľkonočné sviatky sa v našom zariadení dlhodobo nesie aj v duchu maľovania veľkonočných vajíčok, ktoré sú symbolom nového života.

Aj v našom zariadení nám takéto popoludnie zdobenia a maľovania veľkonočných vajíčok zorganizovali sociálni pracovníci na oddeleniach. Túto akciu sme mohli absolvovať, kvôli pretrvávajúcej pandémii, v menšom počte, pri zvýšených hygienických opatreniach. Maľovanie rôznych vzorov na vajíčka malo svoju symboliku, často vyjadrovali tie najkrajšie odkazy pre milovanú osobu.

Čas pri maľovaní vajíčok bol príjemne strávený nielen pre samotných prijímateľov sociálnych služieb ale aj pre personál. V rozhovoroch s našimi obyvateľmi sme sa dozvedeli o rôznych technikách maľovania vajíčok a tradíciách toho ktorého kraja, mesta či dediny. Samozrejme táto akcia sa niesla v príjemnom duchu. Popri maľovaní a rozhovoroch sa podávala kávička a to všetko bolo podfarbené hudobným pozadím.

Naše prijímateľky sociálnych služieb boli spočiatku ostýchavé, ale po prekonaní prvotných rozpakov sa chytili štetcov, farieb a už vznikali prvé pestrofarebné vzory. Radosť bola viditeľná na obidvoch stranách, snáď o to viac, že si svoje maľované vajíčka mohli ich maliarky zobrať na izbu. Určite im tam budú pripomínať príjemné chvíle aj v dňoch, ktoré sú menej veselé.

Spracovala: PhDr. Halasová